Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | ČSKR.CZ | Hrajeme.stream | X-Box-hry | Simca's web

Cary Grant, Grace Kelly a další herecké hvězdy se vrátí na plátno – na přehlídce filmů Alfreda Hitchcocka v kině Aero

Hodnocení článku:
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Nahrávám...


Král hororů Alfred Hitchcock, bude tentokrát strašit diváky v kině Aero.
Král horo­rů Alfred Hitchcock, bude ten­to­krát stra­šit divá­ky v kině Aero.

Nově zrestau­ro­va­né fil­my Alfreda Hitchcocka ve špič­ko­vé kva­li­tě 2K – Okno do dvo­ra, Vertigo a Ptáci – inspi­ro­va­ly žiž­kov­ské kino Aero k uspo­řá­dá­ní samo­stat­né pře­hlíd­ky vybra­ných fil­mů toho­to legen­dár­ní­ho mis­tra napě­tí. Během pěti dnů, od pon­dě­lí 29. úno­ra do pát­ku 4. března, si v Aeru v sed­mi kul­tov­ních fil­mech při­po­me­ne­me Jamese Stewarta, Caryho Granta, Grace Kelly a dal­ší herec­ké hvězdy zvuč­ných jmen. Kromě samot­ných pro­jek­cí se divá­ci mohou těšit na lek­tor­ské úvo­dy, spe­ci­ál­ní výsta­vu pla­ká­tů ze sbír­ky Terryho ponož­ky a fil­mo­vý kvíz o tema­tic­ké ceny.

„Filmovou kla­si­ku máme v Aeru rádi. Když jsme zjis­ti­li, že něko­lik Hitchcockových fil­mů bylo nově digi­tál­ně zrestau­ro­vá­no, nemoh­li jsme to nechat být. K digi­tál­ním kopi­ím jsme při­da­li ješ­tě kla­sic­ké 35mm, tak­že fanouš­ky vytří­be­né kine­ma­to­gra­fie čeka­jí vizu­ál­ní orgie,“ dodá­vá ředi­tel­ka kina Aero Zuzana Kameníková.
Před úter­ní pro­jek­cí fil­mu Okno do dvo­ra zahá­jí Aero také pra­vi­del­ný cyk­lus fil­mo­vých kví­zů, kte­ré bude kaž­dý měsíc pořá­dat ve spo­lu­prá­ci s Civalem a Mr. Hladem z fil­mo­vé­ho por­tá­lu Moviezone. První kvíz začne v úte­rý 1. března v 19 hodin v kavár­ně kina Aero a bude logic­ky zce­la zasvě­cen tvor­bě Alfreda Hitchcocka. Na pět dvo­jic až tro­jic bude čekat 20 otá­zek na reži­sé­ro­vu tvor­bu a ten nej­lep­ší tým si ze sou­tě­že odne­se balí­ček hod­not­ných fil­mo­vých cen, kte­rý bude mimo jiné zahr­no­vat reprint slav­né­ho pla­ká­tu Zdeňka Zieglera k fil­mu Psycho. Ten bude během celé pře­hlíd­ky v pro­de­ji také na poklad­ně kina. Pro účast ve fil­mo­vém kví­zu je nut­né svůj tým pře­dem zare­gis­tro­vat na info@kinoaero.cz.
Lektorské úvo­dy a výsta­va ori­gi­nál­ních fil­mo­vých pla­ká­tů

Každá z pro­jek­cí bude dopl­ně­na spe­ci­ál­ním lek­tor­ským úvo­dem od fil­mo­vých odbor­ní­ků. Pozvání na

pře­hlíd­ku při­jal fil­mo­vý his­to­rik Věroslav Hába, kte­rý ve stře­du 3. března uve­de sní­mek Cizinci ve vla­ku a v pátek 4. března poté film Psycho.

Filmová galan­te­rie Terryho ponož­ky při­pra­vi­la pro pře­hlíd­ku spe­ci­ál­ní výsta­vu fil­mo­vých pla­ká­tů k Hitchcockovým fil­mům. Složená bude z čes­ko­slo­ven­ských a pol­ských pla­ká­tů z šede­sá­tých až osm­de­sá­tých let a zbrusu nových kous­ků od stu­den­tů čes­kých vyso­kých odbor­ných škol. Jako bonus pak bude vysta­ven reprint pla­ká­tu legen­dár­ní­ho ame­ric­ké­ho desig­né­ra Saula Basse k fil­mu Vertigo z roku 1958.

ALFRED HITCHCOCK UVÁDÍ…

pon­dě­lí, 29. úno­ra

20:30 Na sever seve­ro­zá­pad­ní lin­kou // North by Northwest (1959)

úte­rý, 1. března

20:30 Okno do dvo­ra // Rear Window (1954)

stře­da, 2. března

20:30 Vertigo (1958)

čtvr­tek, 3. března

20:30 Ptáci // The Birds (1963)

22:45 Cizinci ve vla­ku // Strangers on a Train (1951)

pátek, 4. března
20:30 Psycho (1960)

22:45 Vražda na objed­náv­ku // Dial M for Murder (1954)

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:

  • Do českých kin se vrací filmové klasiky12. února 2016 Do českých kin se vrací filmové klasiky Nejlepší prožitek filmové podívané je na sto procent v kině, doma se můžete snažit sebevíce, ale téměř nikdy si neodnesete takový zážitek jako právě z kina. Není sice problém si zajít na současné filmové hity, které v kinech běží […] Posted in Filmové novinky
  • Světová premiéra Rock Of Ages dnes večer na Očku.10. června 2012 Světová premiéra Rock Of Ages dnes večer na Očku. Úplně zdarma nabídne hudební televize Očko ke zhlédnutí film Rock of Ages, který má dnes večer světovou premiéru. Film můžete sledovat od 17:30 hodin na webovém portálu www.ocko.tv. Premiéra v kinech ČR je až za dva měsíce. „Óčko […] Posted in Filmové novinky
  • V nové Pobřežní hlídce se dočkáme i Hasselhoffa15. března 2016 V nové Pobřežní hlídce se dočkáme i Hasselhoffa Když se poprvé objevily zprávy o chystané reinkarnaci kultovní Pobřežní hlídky, mnozí to chápali doslova jako špatný vtip. Ovšem po potvrzení prvních hereckých jmen, mezi které patří mimo jiné Zac Efron, nebo The Rock se ukázalo, že by […] Posted in Filmové novinky
  • Bude ďalší Hulk?2. května 2012 Bude ďalší Hulk? Pravdepodobne dá štúdio zelenému monštru zelenú a to hlavne vďaka tomu že The Avengers zarábajú pekné peniaze,momentálne je to skoro 220 000 000 $!(miliarda je istá)a to oficiálna premiéra bude až za 2 dni.A druhý hlavný dôvod je ten,že […] Posted in Filmové novinky
  • Prometheus: Odpovede na najviac nezodpovedané otázky!12. června 2012 Prometheus: Odpovede na najviac nezodpovedané otázky! Jeden z najočakávanejších filmov tohoto roka,síce nedopadol podľa našich predstav ale zarába dosť peňazí na to aby si čím viac ľudí ktorý ho videli,prestali klásť otázky ktoré im film ponúkol a nezodpovedal.Prometheus má po prvom víkende […] Posted in Filmové novinky
  • Blade Runner se dočká pokračování28. ledna 2016 Blade Runner se dočká pokračování Konečně jsme se dočkali, produkční firma Alcon Entertainment totiž definitivně potvrdila zprávu o pokračování jednoho z nejslavnějších sci-fi vůbec. Natáčení druhého Blade Runnera začne už letos v létě, ovšem ne pod taktovkou Ridleyho […] Posted in Filmové novinky
  • Očekávaný dokumentární film Archa světel a stínů by měl vyjít už letos2. února 2016 Očekávaný dokumentární film Archa světel a stínů by měl vyjít už letos Nový, velmi očekávaný dokumentární snímek režiséra Jana Svatoše by se měl dočkat premiéry už letos. Tento jedinečný dokument divákům představí dílo a odkaz amerických dobrodruhů, filmařů a spisovatelů, manželů Johnsonových. Jan Svatoš tak […] Posted in Filmové novinky
  • Dočkáme se Krotitelů duchů 3? 3. srpna 2012 Dočkáme se Krotitelů duchů 3?   Připravte klacky! Připraveny! Nažhavte je! Nažhaveny! Ztopořte je! Ztopořeny! Ukažte tý prehistorický sračce, jak do toho umíme šlápnout. Krotitelé duchů - theme song O pokračování s titulem Ghostbursters 3 se mluví už roky, […] Posted in Filmové novinky
  • Leonardo DiCaprio a papež František diskutovali o životním prostředí29. ledna 2016 Leonardo DiCaprio a papež František diskutovali o životním prostředí Leonardo DiCaprio není jen uznávaným a talentovaným hercem, znám je také svou aktivitou na poli ochrany životního prostředí. Právě životní prostředí bylo důvodem, proč se Leonardo sešel ve Vatikánu s hlavou římskokatolické církve, papežem […] Posted in Filmové novinky
  • Preview: Vesnice17. července 2004 Preview: Vesnice Kdysi to byl Alfred Hitchcock, kdo si po zásluze lebedil na trůnu mistra filmového napětí a infarktové hrůzy, ale dnes? … Brodíte-li se pamětí, pak naprosto zbytečně. Oněch adeptů je totiž zatraceně málo - na druhou stranu, má-li někdo […] Posted in Filmové premiéry

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


X
Přidejte si Kritiky.cz na facebook a žádný článek Vám neunikne.