Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | Tři Týpci | X-Box-hry | Simca's web

Cary Grant, Grace Kelly a další herecké hvězdy se vrátí na plátno – na přehlídce filmů Alfreda Hitchcocka v kině Aero

Cary Grant, Grace Kelly a dal­ší herec­ké hvězdy se vrá­tí na plát­no – na pře­hlíd­ce fil­mů Alfreda Hitchcocka v kině Aero
Ohodnoťte člá­nek

Král hororů Alfred Hitchcock, bude tentokrát strašit diváky v kině Aero.
Král horo­rů Alfred Hitchcock, bude ten­to­krát stra­šit divá­ky v kině Aero.

Nově zrestau­ro­va­né fil­my Alfreda Hitchcocka ve špič­ko­vé kva­li­tě 2K – Okno do dvo­ra, Vertigo a Ptáci – inspi­ro­va­ly žiž­kov­ské kino Aero k uspo­řá­dá­ní samo­stat­né pře­hlíd­ky vybra­ných fil­mů toho­to legen­dár­ní­ho mis­tra napě­tí. Během pěti dnů, od pon­dě­lí 29. úno­ra do pát­ku 4. břez­na, si v Aeru v sed­mi kul­tov­ních fil­mech při­po­me­ne­me Jamese Stewarta, Caryho Granta, Grace Kelly a dal­ší herec­ké hvězdy zvuč­ných jmen. Kromě samot­ných pro­jek­cí se divá­ci mohou těšit na lek­tor­ské úvo­dy, spe­ci­ál­ní výsta­vu pla­ká­tů ze sbír­ky Terryho ponož­ky a fil­mo­vý kvíz o tema­tic­ké ceny.

„Filmovou kla­si­ku máme v Aeru rádi. Když jsme zjis­ti­li, že něko­lik Hitchcockových fil­mů bylo nově digi­tál­ně zrestau­ro­vá­no, nemoh­li jsme to nechat být. K digi­tál­ním kopi­ím jsme při­da­li ješ­tě kla­sic­ké 35mm, tak­že fanouš­ky vytří­be­né kine­ma­to­gra­fie čeka­jí vizu­ál­ní orgie,“ dodá­vá ředi­tel­ka kina Aero Zuzana Kameníková.
Před úter­ní pro­jek­cí fil­mu Okno do dvo­ra zahá­jí Aero také pra­vi­del­ný cyk­lus fil­mo­vých kví­zů, kte­ré bude kaž­dý měsíc pořá­dat ve spo­lu­prá­ci s Civalem a Mr. Hladem z fil­mo­vé­ho por­tá­lu Moviezone. První kvíz začne v úte­rý 1. břez­na v 19 hodin v kavár­ně kina Aero a bude logic­ky zce­la zasvě­cen tvor­bě Alfreda Hitchcocka. Na pět dvo­jic až tro­jic bude čekat 20 otá­zek na reži­sé­ro­vu tvor­bu a ten nej­lep­ší tým si ze sou­tě­že odne­se balí­ček hod­not­ných fil­mo­vých cen, kte­rý bude mimo jiné zahr­no­vat reprint slav­né­ho pla­ká­tu Zdeňka Zieglera k fil­mu Psycho. Ten bude během celé pře­hlíd­ky v pro­de­ji také na poklad­ně kina. Pro účast ve fil­mo­vém kví­zu je nut­né svůj tým pře­dem zare­gis­tro­vat na info@kinoaero.cz.
Lektorské úvo­dy a výsta­va ori­gi­nál­ních fil­mo­vých pla­ká­tů

Každá z pro­jek­cí bude dopl­ně­na spe­ci­ál­ním lek­tor­ským úvo­dem od fil­mo­vých odbor­ní­ků. Pozvání na

pře­hlíd­ku při­jal fil­mo­vý his­to­rik Věroslav Hába, kte­rý ve stře­du 3. břez­na uve­de sní­mek Cizinci ve vla­ku a v pátek 4. břez­na poté film Psycho.

Filmová galan­te­rie Terryho ponož­ky při­pra­vi­la pro pře­hlíd­ku spe­ci­ál­ní výsta­vu fil­mo­vých pla­ká­tů k Hitchcockovým fil­mům. Složená bude z čes­ko­slo­ven­ských a pol­ských pla­ká­tů z šede­sá­tých až osm­de­sá­tých let a zbru­su nových kous­ků od stu­den­tů čes­kých vyso­kých odbor­ných škol. Jako bonus pak bude vysta­ven reprint pla­ká­tu legen­dár­ní­ho ame­ric­ké­ho desig­né­ra Saula Basse k fil­mu Vertigo z roku 1958.

ALFRED HITCHCOCK UVÁDÍ...

pon­dě­lí, 29. úno­ra

20:30 Na sever seve­ro­zá­pad­ní lin­kou // North by Northwest (1959)

úte­rý, 1. břez­na

20:30 Okno do dvo­ra // Rear Window (1954)

stře­da, 2. břez­na

20:30 Vertigo (1958)

čtvr­tek, 3. břez­na

20:30 Ptáci // The Birds (1963)

22:45 Cizinci ve vla­ku // Strangers on a Train (1951)

pátek, 4. břez­na
20:30 Psycho (1960)

22:45 Vražda na objed­náv­ku // Dial M for Murder (1954)

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:

  • Do českých kin se vrací filmové klasiky12. února 2016 Do českých kin se vrací filmové klasiky Nejlepší prožitek filmové podívané je na sto procent v kině, doma se můžete snažit sebevíce, ale téměř nikdy si neodnesete takový zážitek jako právě z kina. Není sice problém si zajít na […]
  • Světová premiéra Rock Of Ages dnes večer na Očku.10. června 2012 Světová premiéra Rock Of Ages dnes večer na Očku. Úplně zdarma nabídne hudební televize Očko ke zhlédnutí film Rock of Ages, který má dnes večer světovou premiéru. Film můžete sledovat od 17:30 hodin na webovém portálu www.ocko.tv. […]
  • V nové Pobřežní hlídce se dočkáme i Hasselhoffa15. března 2016 V nové Pobřežní hlídce se dočkáme i Hasselhoffa Když se poprvé objevily zprávy o chystané reinkarnaci kultovní Pobřežní hlídky, mnozí to chápali doslova jako špatný vtip. Ovšem po potvrzení prvních hereckých jmen, mezi které patří mimo […]
  • Bude ďalší Hulk?2. května 2012 Bude ďalší Hulk? Pravdepodobne dá štúdio zelenému monštru zelenú a to hlavne vďaka tomu že The Avengers zarábajú pekné peniaze,momentálne je to skoro 220 000 000 $!(miliarda je istá)a to oficiálna premiéra […]
  • Prometheus: Odpovede na najviac nezodpovedané otázky!12. června 2012 Prometheus: Odpovede na najviac nezodpovedané otázky! Jeden z najočakávanejších filmov tohoto roka,síce nedopadol podľa našich predstav ale zarába dosť peňazí na to aby si čím viac ľudí ktorý ho videli,prestali klásť otázky ktoré im film […]
  • Blade Runner se dočká pokračování28. ledna 2016 Blade Runner se dočká pokračování Konečně jsme se dočkali, produkční firma Alcon Entertainment totiž definitivně potvrdila zprávu o pokračování jednoho z nejslavnějších sci-fi vůbec. Natáčení druhého Blade Runnera začne už […]
  • Očekávaný dokumentární film Archa světel a stínů by měl vyjít už letos2. února 2016 Očekávaný dokumentární film Archa světel a stínů by měl vyjít už letos Nový, velmi očekávaný dokumentární snímek režiséra Jana Svatoše by se měl dočkat premiéry už letos. Tento jedinečný dokument divákům představí dílo a odkaz amerických dobrodruhů, filmařů a […]
  • Dočkáme se Krotitelů duchů 3? 3. srpna 2012 Dočkáme se Krotitelů duchů 3?   Připravte klacky! Připraveny! Nažhavte je! Nažhaveny! Ztopořte je! Ztopořeny! Ukažte tý prehistorický sračce, jak do toho umíme šlápnout. Krotitelé duchů - theme song O […]
  • Leonardo DiCaprio a papež František diskutovali o životním prostředí29. ledna 2016 Leonardo DiCaprio a papež František diskutovali o životním prostředí Leonardo DiCaprio není jen uznávaným a talentovaným hercem, znám je také svou aktivitou na poli ochrany životního prostředí. Právě životní prostředí bylo důvodem, proč se Leonardo sešel ve […]
  • Charakterové plakáty k Želvám Ninja 2 zveřejněny23. února 2016 Charakterové plakáty k Želvám Ninja 2 zveřejněny To, že studio Paramount Pictures připravuje pokračování filmu Želvy Ninja se ví už delší dobu, nyní se ale můžeme konečně podívat na plakáty, kde uvidíme, jak budou naši hrdinové v novém […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
X
Přidejte si Kritiky.cz na facebook a žádný článek Vám neunikne.
Kingdom Come: Deliverance