Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | ČSKR.CZ | X-Box-hry | Simca's web

Autor Metra 2033 se dohodl s producenty na filmovém zpracování

Hodnocení článku:
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Nahrávám...


Hollywoodští tvůrci pra­cují na fil­mo­vém zpra­co­vání slavné knihy Metro 2033, na jejíž motivy vznikly i úspěšné video­herní adap­tace. Producenti Michael De Luca a Stephen L’Heureux se spo­jili s auto­rem knihy Dmitry Glukhovskym, který byl s nápa­dem na fil­mo­vou adap­taci svého díla velmi nad­šený.

Dmitry Glukhovsky pro­hlá­sil: “Já a má novela jsme na tento oka­mžik čekali posled­ních deset let. Dříve jsem byl velice opa­trný s posky­to­vá­ním mého ‘dítěte’ do rukou Hollywoodských pro­du­centů k tvorbě fil­mové adap­tace. Nyní ale cítím, že nápad fil­mo­vého zpra­co­vání při­stál ve správ­ných rukou. Pánové De Luca a L’Heureux mají s tímto pro­jek­tem velké plány, a je mi obrov­skou ctí s nimi pra­co­vat.”

Metro 2033 vypráví pří­běh mla­dého muže, který pře­žil třetí svě­to­vou válku scho­vá­vá­ním se ve sple­ti­tých tune­lech mos­kev­ského metra. I když je zpráva o spo­lu­práci Hollywoodských pro­du­centů s Dmitry Glukhovskym povzbu­zu­jící, v žád­ném pří­padě však neza­ru­čuje, že se film sku­tečně natočí. Copak že se to stalo s fil­mo­vým zpra­co­vá­ním Halo, Bioshock, nebo Uncharted?

Videoherní adap­taci knihy Metro 2033 vytvo­řilo ukra­jin­ské herní stu­dio 4A Games, které ji spolu s vyda­va­te­lem THQ  vydalo v březnu roku 2010 na PC a Xbox 360. Sequel s názvem Metro: Last Light při­šel v květnu 2013 a jeho upra­vená verze nazvaná Metro Redux byla vydána v roce 2014 pro PC, PlayStation 4 a Xbox One.

1

Zdroj: Eurogamer

Baví mě hudba, hry, filmy a knížky.....od Roku 2015 píšu recenze a novinky pro hudební ser­very Techno.cz a Shadowbox.cz

Koment...

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:


X

Přidejte si Kritiky.cz na Váš facebook.