Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | Tři Týpci | X-Box-hry | Simca's web

Finále Plzeň začíná již dnes, přivítá nejen filmové fanoušky, ale i mnoho známých tváří

Finále Plzeň začí­ná již dnes, při­ví­tá nejen fil­mo­vé fanouš­ky, ale i mno­ho zná­mých tvá­ří
Hodnocení: 5 - ‎1 hl.

Plzeň, 18. 4. 2017 – 30. roč­ník fil­mo­vé­ho fes­ti­va­lu Finále Plzeň odstar­tu­je již ten­to čtvr­tek, 20. dub­na, před­pre­mi­é­rou Hřebejkova prv­ní­ho dílu z tri­lo­gie Zahradnictví. Zahájení se zúčast­ní i počet­ná dele­ga­ce k fil­mu. Herců, here­ček a dal­ších zná­mých fil­mo­vých pro­fe­si­o­ná­lů se v Měšťanské bese­dě i v DEPO2015 během fes­ti­va­lu obje­ví celá řada.

„Uvést film Zahradnictví: Rodinný pří­tel dora­zí tvůr­čí duo Hřebejk – Jarchovský, dopro­vo­dí je např. Viktor Tauš, Lenka Krobotová, Gabriela Míčová, Aňa Geislerová, Samuel Budiman, Sabina Remundová, Klára Melíšková a někte­ří dal­ší,“ upřes­ňu­je ředi­tel­ka fes­ti­va­lu Finále Plzeň Eva Veruňková Košařová.

Hostů, kte­ří při­slí­bi­li účast na fes­ti­va­lu je tra­dič­ně mno­ho. Rád fes­ti­val navště­vu­je reži­sér Jiří Strach, kte­rý do Plzně dopro­vá­zí svůj vánoč­ní trhák Anděl Páně 2, při­je­de také Jana Plodková, kte­rá je tvá­ří letoš­ní­ho roč­ní­ku a uve­de sati­ric­ký seri­ál Kosmo spo­lu se scé­náris­tou Tomášem Baldýnským.  Film Miluji tě mod­ře na fes­ti­val při­vá­ží Hanka Vagnerová a Denisa Nesvačilová, Pavel Nový se v Besedě obje­ví k fil­mu Bába z ledu.

Festival mají v obli­bě, nebo na letoš­ním roč­ní­ku uvá­dí svá díla i dal­ší fil­mo­ví pro­fe­si­o­ná­lo­vé a dal­ší význam­ní hos­té – jsou jimi např. Ivo Mathé, Petr Jákl, Pavel Batěk, loň­ský dra­ma­turg archiv­ní sek­ce Jaroslav Sedláček, Václav Křístek, Tomáš Weinreb, Stanislav Majer, Veronika Žilková, Filip Remunda, Andrea Verešová, Petra Nesvačilová, Zuzana Stivínová, Petra Špalková, Tereza Polachová, Helena Třeštíková, Simona Babčáková, Jarek Hylebrant, Radim Špaček, Slobodanka Radun, Marie Doležalová s part­ne­rem, Matěj Chlupáček, Vladimír Polívka, Tomáš Hanák, Berenika Kohoutová, Irena Obermannová, Alena Doláková, Jan Burian a řada dal­ších.

Se zahá­je­ním fes­ti­va­lu Finále Plzeň sou­vi­sí i netra­dič­ní výsta­va v uli­cích měs­ta Plzně mapu­jí­cí tři­ce­ti­le­tou his­to­rii fes­ti­va­lu.

Více o pro­gra­mu na www.festivalfinale.cz

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:

  • Finále Plzeň oslaví v dubnu třicetiny, zahájí ho Hřebejkův film Zahradnictví: Rodinný přítel27. března 2017 Finále Plzeň oslaví v dubnu třicetiny, zahájí ho Hřebejkův film Zahradnictví: Rodinný přítel   Jubilejní třicátý ročník filmového festivalu Finále Plzeň se uskuteční v termínu od 20. do 26. dubna 2017. Hlavním pilířem největší přehlídky českých a slovenských filmů bude i […]
  • Zahradnictví: Rodinný přítel - 60 %26. dubna 2017 Zahradnictví: Rodinný přítel - 60 % Doktor Jiří pomáhá nejen nemocným, ale i trojici sester, které zůstávají během druhé světové války v obtížné situaci. Je to dobrý rodinný přítel. Nejspíš má svá přání a touhy, ale o těch […]
  • Seznam nominovaných filmů na Finále Plzeň, který se koná od 20.-26.Dubna 20176. dubna 2017 Seznam nominovaných filmů na Finále Plzeň, který se koná od 20.-26.Dubna 2017   CELOVEČERNÍ HRANÉ A ANIMOVANÉ FILMY Ani ve snu! (r. Petr Oukropec) Instalatér z Tuchlovic (r. Tomáš Vorel) Já, Olga Hepnarová (r. Tomáš Weinreb, Petr Kazda) Lichožrouti (r. Galina […]
  • Jubilejní Finále Plzeň startuje za deset dní, na programu budou i zahraniční filmy10. dubna 2017 Jubilejní Finále Plzeň startuje za deset dní, na programu budou i zahraniční filmy Finále Plzeň, které odstartuje již 20. dubna v západočeské metropoli, zveřejnilo kompletní program. Přestože je festival zejména soutěžní přehlídkou 40 nominovaných českých a slovenských […]
  • Rozpačitý „DEZERTÉR“ - 50 %29. září 2017 Rozpačitý „DEZERTÉR“ - 50 % Ve filmu DEZERTÉR se musí členové tří vzájemně spřízněných rodin vyrovnávat s politicky vyhraněným obdobím let 1947-53. Nejvíce zvratů zažije Otto Stock, majitel noblesního kadeřnického […]
  • „Nápadník“ umí vyloudit slzu17. listopadu 2017 „Nápadník“ umí vyloudit slzu Dobře vychovaný mladík Mirek se zamiluje do půvabné Dany a jejich vzájemné sympatie napovídají, že to bude láska na celý život. Jenže lásce nepřeje Danin podezíravý otec Jindřich (známý […]
  • Finále odtajnilo místo pro archiv a láká na „funglovky“13. dubna 2017 Finále odtajnilo místo pro archiv a láká na „funglovky“ Plzeň, 13. 4. 2017 – Filmový festival Finále Plzeň láká své fanoušky a filmové nadšence na „fungl“ nové filmy – premiéry a předpremiéry, tedy projekce, které se na festivalu uskuteční […]
  • Hřebejk dotočil filmovou trilogii Zahradnictví8. ledna 2017 Hřebejk dotočil filmovou trilogii Zahradnictví Poslední klapka filmové trilogie Zahradnictví režiséra Jana Hřebejka a scénáristy Petra Jarchovského padla po půl roce natáčení pár dní před koncem roku v pražských Bohnicích a první film […]
  • Já, Olga Hepnarová - 70 %18. března 2016 Já, Olga Hepnarová - 70 % Prügelknabe to nemá v životě lehké a když se v téhle roli člověk doslova zabydlí, tak se z ní těžko dostane. Olga Hepnarová si jako Prügelknabe – otloukánek připadá a jediným místem, kde […]
  • Místo zločinu Plzeň - novinářská konference8. října 2015 Místo zločinu Plzeň - novinářská konference Ve středu 7.října proběhla v Muzeu policie v Praze slavnostní projekce nového seriálu režiséra Jana Hřebejka Místo zločinu Plzeň. Projekce se zúčastnil režisér Jan Hřebejk, herci Bára […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
X
Recenze knih