Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | ČSKR.CZ | X-Box-hry | Simca's web

Filmy projektu 100 pro rok 2016 slavnostně odhaleny. Startujeme Sedmi statečnými

Hodnocení článku:
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Nahrávám...


Asociace čes­kých fil­mo­vých klubů, ini­ci­á­tor i rea­li­zá­tor Projektu 100, dnes slav­nostně zve­řej­nila filmy pro rok 2016. Návštěvníci kin se opět mohou těšit „na velké filmy na vel­kém plátně“, tedy na pět snímků z násle­du­jí­cích pro­gra­mo­vých bloků: ame­rická kla­sika (Sedm sta­teč­ných), evrop­ská kla­sika (Osm a půl), kul­tovní film 90. let (Mlčení jeh­ňá­tek), česká kla­sika (Starci na chmelu) a dět­ská kla­sika (Cesta do fan­ta­zie).

 První roč­ník Projektu 100 se v čes­kých kinech obje­vil v roce 1995. Za více než dvě dekády jeho exis­tence bylo uve­deno do čes­kých kin 183 filmů v nej­vyšší dostupné kva­litě, které už vidělo více než 800 000 diváků. Projekt 100 je tak suve­rénně nej­tra­dič­nější i nej­větší kolekcí kla­sic­kých filmů dis­tri­bu­o­va­ných v tuzem­ských kinech.

Letošní roč­ník Projektu 100 bude zahá­jen fil­mem reži­séra Johna Sturgese Sedm sta­teč­ných, pří­bě­hem o legen­dár­ních pis­tol­ní­cích a jejich boji za správ­nou věc, který je mno­hými ozna­čo­ván jako nej­lepší wes­tern všech dob. Slavnostní pre­mi­éra pro­běhne 14. ledna v praž­ském kině Aero.

V únoru pak bude násle­do­vat sní­mek ital­ského reži­séra Federica Felliniho Osm a půl. Duben při­nese Mlčení jeh­ňá­tek s neza­po­me­nu­tel­ným Anthony Hopkinsem a na Letní fil­mové škole se v čer­venci usku­teční pre­mi­éry Starců na chmeluCesty do fan­ta­zie.

Novinkou v rámci Projektu 100 je spo­lu­práce s nezisko­vou orga­ni­zací iShorts, jež pre­zen­tuje nej­za­jí­ma­vější české i zahra­niční krátké filmy. Diváky Projektu 100 tak čekají pro­jekce krát­kých, tema­ticky vždy peč­livě vybra­ných před­filmů, pře­vážně od stu­dentů čes­kých fil­mo­vých škol. U Sedmi sta­teč­ných se bude jed­nat o film The Deal, režie Štěpán FOK Vodrážka.

Do čes­kých kin se v roce 2016 záslu­hou Projektu 100 dostane pět mimo­řádně kva­lit­ních děl svě­tové i české kine­ma­to­gra­fie, což z něj činí oče­ká­va­nou udá­lostí všech fanoušků filmu. Aby bylo jejich hle­dání a ori­en­tace v pro­jektu jed­no­dušší, bude od 7. ledna spuš­těn i nový web, který je pří­stupný na strán­kách www.projekt100.cz.

Oficiální stránky Asociace čes­kých fil­mo­vých klubů: www.acfk.cz

www.facebook.com/filmovekluby         www.facebook.com/projekt100acfk?fref=ts

Tiskové materiály

Tiskové infor­mace. Většinou od dis­tri­bu­torů, ale občas i z tele­vizí a fes­ti­valů.

Koment...

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:

  • Eli Wallach25. června 2014 Eli Wallach Eli Wallach (7. prosince 1915 Brooklyn, New York, USA - 25. června 2014 USA ) byl americký herec pocházející z polské židovské rodiny, držitel ceny Tony z roku 1951 a ceny Emmy. Jeho první velkou rolí, a patrně i světově nejznámější, […] Posted in Profily osob
  • Projekt 100 vstupuje do třetí dekády5. února 2015 Projekt 100 vstupuje do třetí dekády Velké filmy, na velkém plátně – slogan, kterému Projekt 100 dostojí i v letošním roce. Největší a nejprestižnější kolekce klasických filmů distribuovaných v tuzemských kinech v roce 2015 uvede snímky Okno do dvora, Perný den, Klub rváčů, […] Posted in Festivaly
  • Česko-německý film Schmitke se po úspěšné světové premiéře na MFF v Jižní Koreji představí na letošním Febiofestu18. března 2015 Česko-německý film Schmitke se po úspěšné světové premiéře na MFF v Jižní Koreji představí na letošním Febiofestu Schmitke, nízkorozpočtový absolventský film režiséra Štěpána Altrichtera, čeká po světové premiéře na mezinárodním filmovém festivalu v Busanu v Jižní Koreji česká premiéra na letošním Febiofestu. Návštěvníci se mohou těšit na tři […] Posted in Festivaly
  • Festival bollywoodského filmu – Tentokrát také v Brně a v Plzni23. září 2015 Festival bollywoodského filmu – Tentokrát také v Brně a v Plzni Přehlídka indické kinematografie je opět tady - Festival bollywoodského filmu! Ve svém 13. ročníku tentokrát expanduje v rámci České republiky také mimo Prahu, na filmy z Indie se totiž mohou těšit ještě v Brně a v Plzni! V těchto městech […] Posted in Festivaly
  • Třetí, poslední, ohlédnutí za Festivalem krátkých filmů20. ledna 2014 Třetí, poslední, ohlédnutí za Festivalem krátkých filmů V neděli 19.ledna se od 15 hod se ve velkém sále promítala sekce Polish Shorts. Do této sekce byly zařazeny nejhranější a nejoceňovanější polské filmy, které vybrala Krakovská filmová nadace. Filmy byly promítány na mezinárodních […] Posted in Festivaly
  • Festival vítězů v kině Lucerna28. ledna 2014 Festival vítězů v kině Lucerna Pražské kino Lucerna ve spolupráci s mediální společností Film Europe uvede v termínu od 6. do 9. února 2014 Festival vítězů.  Společně přinesou divákům v ucelené přehlídce vítězné snímky, které v roce 2013 získaly prestižní filmová […] Posted in Festivaly
  • Projekt1005. února 2013 Projekt 100 v roce 2013: Sunset Blvd., Tenkrát na Západě, Big Lebowski a Všichni dobří rodáci…Velké filmy na velkém plátně V rámci Projektu 100 budou do českých kin v roce 2013 uvedena čtyři mimořádně kvalitní, oceňovaná díla světové a české kinematografie, restaurovaná a v digitální podobě: - 24. ledna (kino Aero, 20 hodin) Sunset Blvd., jeden z nejlepších […] Posted in Festivaly
  • Filmová premiéra17. března 2015 Filmová premiéra Ve čtvrtek 12.března proběhla ve velkém sále v Městské knihovně v Praze na Mariánském náměstí premiéra filmu Perný den. Film se promítal v rámci každoroční putovní přehlídky kolekce domácích a zahraničních filmů Projekt 100 a […] Posted in Festivaly
  • Filmový festival Finále Plzeň začíná 15. Dubna31. března 2016 Filmový festival Finále Plzeň začíná 15. Dubna   Filmový festival Finále Plzeň startuje novou éru Festival láká do Plzně na přehlídku české a slovenské filmové tvorby uplynulého roku a mnoho novinek. Jeho hlavním hostem bude Mike Reiss, dlouholetý tvůrce seriálu […] Posted in Filmové novinky, Festivaly
  • Doporučované filmy z Fresh Film Fest 201313. září 2013 Doporučované filmy z Fresh Film Fest 2013 Apači Malé městečko Porto Vecchi na Korsice je každé léto plné turistů. Ti si užívají své dovolené, na rozdíl od místní mládeže. Ta svůj čas tráví bezstarostně a s radostí svého mládí. Skupinka pěti teenagerů se jednou rozhodne […] Posted in Festivaly

X

Přidejte si Kritiky.cz na Váš facebook.