Prázdninové novinky v prodeji
Prázdninové novin­ky v pro­de­ji
Ohodnoťte člá­nek

Tak co nám při­náši fir­ma Bonton do naší video­té­ky? Stači se podí­vat, pro­to­že to jsou dost dob­rý fil­my

 

Road to Perdition / Road to Perdition
Pro kaž­dé­ho syna je otec hrdi­nou
Režie: Sam Mendes
Hrají: Daniel Graig, Tom Hanks, Tyler Hoechlin, Jude Law, Jennifer Jason Leigh, Paul Newman, Stanley Tucci 

Dvanáctiletý Michael Sullivan vid?l, co nem?l a  od oné krva­vé noci se jeho život zm?nil navždy. Pochopil, že jeho otec (Tom Hanks) je nájem­ním vra­hem irské­ho gan­gu. Do živo­ta Sullivana seni­o­ra totiž vstou­pil pan John Rooney (Paul Newman) - šéf míst­ní­ho gan­gu ali­as dob­ro­di­nec celé­ho m?sta - a  zachrá­nil mu život d?ív, než si v?bec uv?domil, že práv? o  krk jde. Avšak prá­ce zasáh­ne do živo­ta Sullivanovy rodi­ny. Umírá man­žel­ka Annie a  jejich mlad­ší syn. Michael Sullivan se s  dru­hým synem vydá­vá na ces­tu odpla­ty a  vyrov­ná­ní. 

c 2002 Twentieth Century Fox Film Corporation a  DreamWorks LLC

 
 

Minority Report / Minority Report
Každý utí­ká ...
Režie: Steven Spielberg
Hrají: Tom Cruise, Colin Farrell, Samantha Morton, Max von Sydow

Systém je doko­na­lý. Dokud nejde o  tebe. 
Po šest let ve Washingtonu D.C. nedo­šlo k  vražd? díky p?ekvapivé tech­no­lo­gii, kte­rá odha­lí vra­ha, ješt? d?ív, než sta?í zlo?in spáchat. Ale když je sám šéf bezpe?nostní jed­not­ky (Cruise) obvin?n z  budou­cí vraž­dy, má pou­ze 36 hodin na to, aby zjis­til, kdo na n?j všech­no p?ipravil, nebo se sta­ne ob?tí „doko­na­lé­ho“ sys­té­mu, kte­rý pomá­hal vytvo?it. 

c 2002 Twentieth Century Fox Film Corporation a  DreamWorks LLC.

.

 

Sexy pár­ty / VanWilder
®ivot je p?íliš krát­ký na to, abychom se sta­li boha­tý­mi moc poma­lu
Režie: Walt Becker
Hrají: Ryan Reynolds, Tara Reid, Curtis Armstrong 

Chcete se bavit a  dozv?d?t se n?co skute?ného o  život?? Z?sta?te hodn? dlou­ho ve ško­le nebo jd?te na film „Sexy pár­ty“. Prci?ková kome­die o  v??ném stu­den­to­vi, krá­li mejdan? a  zau­ja­tém pozo­ro­va­te­li žen­ských poprsí, o  fláka?i, kte­rej má tak nabi­tej pro­gram, že nemá ?as na ško­lu. Je to Van Wilder, v  podá­ní Ryana Reynoldse. Je skute?ným a  neo­pa­ko­va­tel­ným pár­ty kin­gem, jeho sv?t je nekone?nej mejdan, je to fra­jer, kte­rej za?ídí úpln? všech­no, v  rekord­ním ?ase nami­xu­je drink a  potvr­dí, že na tom sexu opra­vu n?co je.

c 2001 Die Sechste World Media Productions GmbH & Co. Medien a  Music KG.

 

Náhodný mili­o­ná? / Mr Deeds
P?išel, zd?dil 40 mili­ard a  nic nepo­cho­pil
Režie: Steven Brill
Hrají: Adam Sandler, Winona Ryder, John Turturro, Allen Covert, Peter Gallagher, Jared Harris, Erick Avari,Peter Dante, Conchata Ferrell 

Longfellow Deeds (Adam Sandler) je p?íjemný a  milý ?lov?k, kte­rý vede pros­tý život v  malé vesni?ce v  New Hampshire. Pracuje v  míst­ní piz­ze­rii a  je š?astný. Jeho poklid­ný život však naru­ší zprá­va, že zd?dil po  dáv­no zapo­me­nu­tém strý­ci 40 mili­ard dolar?. Jako ?ers­tvý mul­ti­mi­li­ar­dá? odjíž­dí za d?dictvím a  živo­tem v  palá­ci se služ­ba­mi neob­vyk­lé­ho komor­ní­ka (John Turturro) na Manhattan, ale v?bec netu­ší, jak s  vel­kým majet­kem naklá­dat. Jednoho dne t?eba kou­pí celé­mu m?ste?ku Ferrari.

c 2002 Columbia Pictures Industries, Inc. 

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:

  • Road to Perdition - DVD23. srpna 2003 Road to Perdition - DVD Tom Hanks v režii Sama Mendese Žánr:  Drama Zvuk:  Dolby Digital 5.1:anglicky, […]
  • Novinky na VHS a DVD4. srpna 2003 Novinky na VHS a DVD Dnes neumírej, Doba ledová,Na pokraji smrti a Trosečníci. […]
  • Novinky na DVD v zaří2. září 2003 Novinky na DVD v zaří Jeden Bond, jeden slepý člověk, několik historických zvířat. Přesně to nás čeká na DVD v zaří.... […]
  • Videonovinky na říjen19. září 2003 Videonovinky na říjen Slzy slunce, Krásná pokojská a další Slzy slunce / Tears of the Sun Byl cvičen uposlechnout […]
  • Tenkrát na západě S.E.15. srpna 2003 Tenkrát na západě S.E. 6.10.2003 vychází na 2 DVD slavný film Sergia Leoneho. Datum distribuce:  6.10.2003 […]
  • Dnes neumírej na DVD23. srpna 2003 Dnes neumírej na DVD Na našem DVD trhu se objevilo nové dobrodružství Jamese Bonda.         […]
  • 9. ledna 2003 Spider-Man na DVD S velkou sílou přichází nabouchaná DVD!!! Spider-Man na DVD S velkou sílou přichází nabouchaná DVD!!! SPIDER-MAN: […]
  • Vánoční nabídka7. listopadu 2003 Vánoční nabídka Charlieho andílci,mutanti,zvířata a mnoho dalších věcí přijde na našich DVD a VSH půjčoven. […]
  • Novinky ve videopůjčovnách v červnu a červenci14. června 2003 Novinky ve videopůjčovnách v červnu a červenci Tak co nám přináší firma Bonton do našich videopůjčoven? Podívejte se sami, co za filmy si můžete půjčit.     Černý rytíř / […]
  • Bratrstvo neohrožených – Band of Brothers14. dubna 2003 Bratrstvo neohrožených – Band of Brothers Už i k nám se dostal na DVD nosičích skvost, který nesmí chybět ve sbírce žádného milovníka válečných filmů. V produkci Toma Hankse a Stevena Spielberga vznikl desetidílný nejdražší […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
X