Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | ČSKR.CZ | Hrajeme.stream | X-Box-hry | Simca's web

Vojta Kotek začne natáčet komedii Padesátka


Vojta Kotek začne jako reži­sér natá­čet celo­ve­čer­ní kome­dii Padesátka pod­le scé­ná­ře Petra Kolečka. Film se ode­hrá­vá v zimě na horách a jeho děj se točí oko­lo lidí ze zasně­že­ných hře­be­nů, běž­kař­ské­ho závo­du Tříkrálová pade­sát­ka a muže, kte­rý se roz­hodl poznat své­ho otce. Tvůrci Padesátky sli­bu­jí situ­ač­ní i kon­ver­zač­ní humor, pře­kva­pi­vé zvra­ty i hor­ský klid.  „Chtěli bychom navá­zat na kla­sic­ké hor­ské kome­die „S tebou mě baví svět“, „Anděl na horách“, „Krakonoš a lyžní­ci“ nebo“ Sněženky a machři“. Měl by z ní ale zava­nout i Cimrmanův vichr z hor,“ při­bli­žu­je Vojta Kotek.

V hlav­ních rolích se před­sta­ví Jakub Prachař, Marek Taclík, Ondřej Pavelka a Vilma Cibulková.

První klap­ka pad­ne 7. března. Natáčení bude pro­bí­hat až na sklon­ku letoš­ní zimy, během led­na a úno­ra se ale her­ci na své role při­pra­vo­va­li běž­kař­ským tré­nin­kem v bílé sto­pě. Marka Taclíka a Ondřeje Pavelku si vzal pod kří­d­la mis­tr svě­ta v běhu na 50km Martin Koukal, jenž si v pade­sát­ce i sám zahra­je.  „Jakub Prachař si vymí­nil indi­vi­du­ál­ní pří­pra­vu, oče­ká­vám, že se na start dosta­ví v plné běž­kař­ské for­mě i se zna­los­tí tex­tu,“ dopl­ňu­je Kotek k pří­pra­vám.

Dvojice Kotek – Mádl se vra­cí na mís­to činu

Padesátka bude vzni­kat ve Špindlerově mlýně a jeho oko­lí, kde se toči­li i popu­lár­ní Snowboarďáci. Tehdejší nezná­mí mla­dí­ci Vojta Kotek – Jiří Mádl se sem nyní vrá­tí už jako fil­mo­vé hvězdy. V Padesátce si spo­leč­ně zahra­ji v tep­lá­ko­vé retrospek­ti­vě ze 70ých let a na plát­ně se pot­ka­jí po téměř dese­ti letech. Oba navíc svým dílem výraz­ně pro­mlu­ví do osu­du hrdi­nů fil­mu.

Petr Kolečko pat­ří mezi nej­vy­tí­že­něj­ší sce­náris­ty sou­čas­nos­ti a zís­kal si roz­po­zna­tel­ný humor a ruko­pis. Podílel se na Okresním pře­bo­ru nebo seri­á­lech Vinaři, Čtvrtá hvězda nebo Nevinné lži. Vojta Kotek je od dět­ství skvě­lý herec a dabér, reží­ru­je čes­ké ver­ze Pixarovek, nato­čil klip Michala Hrůzy Sněhulák nebo díl „Lež má krát­ké nohy“ z ceně­né tele­viz­ní série Nevinné lži. Pokoru a zku­še­nos­ti zís­ká­val i jako člen štá­bu při nároč­ném natá­če­ní Tobruku.

To, co byla pro Tarantina video­půj­čov­na, to je pro Vojtu pří­mo fil­mo­vý plac, kde se pohy­bu­je nepře­tr­ži­tě od svých tři­nác­ti let. Jeho kari­é­ra je jeho fil­mo­vá ško­la,“ chvá­lí své­ho reži­sé­ra pro­du­cent fil­mu Daniel Strejc.

Titulní píseň k fil­mu slo­ží Michal Hrůza. Premiéra v kinech je v plá­nu na pře­lom roku 2015 a 2016.

Producentem fil­mu je Format Factory, dis­tri­bu­to­rem Bontonfilm, part­ne­rem je TV Prima.

 

Tiskové materiály

Tiskové infor­ma­ce. Většinou od dis­tri­bu­to­rů, ale občas i z tele­vi­zí a fes­ti­va­lů.

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:

  • Natáčení komedie Padesátka jde do druhé poloviny. Do kin vstoupí 24. prosince16. dubna 2015 Natáčení komedie Padesátka jde do druhé poloviny. Do kin vstoupí 24. prosince První polovinu natáčení nové celovečerní komedie Padesátka má za sebou režisér Vojta Kotek. Štáb a hlavní herecké tváře Jakub Prachař, Marek Taclík nebo Ondřej Pavelka se nyní přesouvají do interiérů horských chat pro druhou část […] Posted in Články
  • Padesátka dorazila do Prahy17. prosince 2015 Padesátka dorazila do Prahy Dnes dopoledne se uskutečnila v kině Lucerna novinářská projekce nového filmu režiséra Vojtěcha Kotka a představili se také herci a autor scénáře Petr Kolečko. Projekce i následná tisková konference proběhla v pohodě a s lehkou nadsázkou. […] Posted in Filmové premiéry
  • Padesátka – 35 %29. prosince 2015 Padesátka – 35 % Magická číslovka, která může způsobit parádní životní kotrmelce.  Jak jinak si vysvětlit fakt, že se scénárista Petr Kolečko nechal tímto číslem zlákat a napsal divadelní hru. A světe div se, bláznivá komedie si získala příznivce a […] Posted in Filmové recenze (Art… Blu-ray… Kino…)
  • Novinářská konference filmu Padesátka18. prosince 2015 Novinářská konference filmu Padesátka Průběh novinářské konference - 17.12.2015. https://youtu.be/gjcgSBrTEUY Posted in Filmové premiéry
  • Případ pro exorcistu – novinářská konference8. ledna 2015 Případ pro exorcistu – novinářská konference V neděli 11.ledna 2015 se na programu ČT 1 začne vysílat první série detektivního seriálu Detektivů od nejsvětější trojice nazvaná Případ pro exorcistu. Jednotlivé díly se budou vysílat po tři následující nedělní večery, vždy od 20 […] Posted in Články
  • Fotograf – O PŘÍBĚHU3. ledna 2015 Fotograf – O PŘÍBĚHU V příběhu volně inspirovaném osudy světoznámého českého fotografa Jana Saudka se vracíme k některým dramatickým křižovatkám života umělce obdařeného nejedním výjimečným talentem, živelností a vášní. Všechny tyto vlastnosti mu přinesly […] Posted in Články
  • Fotograf – Úvodní slovo scenáristky a režisérky Ireny Pavláskové3. ledna 2015 Fotograf – Úvodní slovo scenáristky a režisérky Ireny Pavláskové „Jana jsem poznala jako člověka nesmírně citlivého, vnitřně bohatého a moudrého a trochu jiného, než jak se prezentuje před veřejností A ten jeho způsob, kterým vystupuje před lidmi, je určitá sebeobrana před světem. Líbilo se mi spojit […] Posted in Články
  • Fotograf a jeho film6. ledna 2015 Fotograf a jeho film Dnes představili tvůrci novinářům film Fotograf a zájem byl velký. Jednak zapůsobila samotná osobnost známého fotografa Jana Saudka a také možnost nahlédnout trochu „pod pokličku“ jeho tvorby. Jak jen to ten chlap dělá a jaký skutečně […] Posted in Filmové premiéry
  • Čtvrtá hvězda29. listopadu 2013 Čtvrtá hvězda Na novinářské projekci dne 28.11.2013 byl novinářům představen nový  seriál České televize,  který uvidí diváci počátkem roku 2014 na kanálu ČT1. Na co se mohou diváci těšit? Děj se odehrává v pražském Hotelu Meteor  kdesi  […] Posted in Filmové premiéry
  • Teorie tygra – O FILMU31. března 2016 Teorie tygra – O FILMU Veterinář Jan (Jiří Bartoška) už toho má dost. Poslední kapkou je smrt tchána, kterému taky došly síly a trpělivost. Babička (Iva Janžurová) totiž vždy rozhodovala o jeho životě, stáří, a nakonec i o tom, jak a kde bude pohřbený. […] Posted in Speciály

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


X
Přidejte si Kritiky.cz na facebook a žádný článek Vám neunikne.