Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | Tři Týpci | X-Box-hry | Simca's web

„ROCKY V.“

„ROCKY V.“
Ohodnoťte člá­nek

Žánr: Akční, dra­ma 
Země:
USA, 1990

Délka: 100 min

Režie: John G. Avildsen
Hrají: Sylvester Stallone, Talia Shire, Burt Young, Sage Stallone, Burgess Meredith, Tommy Morrison, Tony Burton, Kevin Connolly, Lloyd Kaufman, Michael Pataki

Rocky Balboa zápa­sí v před­cho­zím díle v Moskvě . Zpočátku má jeho sou­peř navrch, nako­nec ale Rocky sebe­re všech­ny své síly a zví­tě­zí. Je ale zce­la vyčer­pán a sta­ne se mu podiv­ná věc: po zápa­se nemů­že ovlád­nout sil­ný třes rukou. Adrian na něho nalé­há, aby navští­vil léka­ře. Tam se Rocky dozví, že vzhle­dem k vel­ké­mu počtu ran, kte­ré utr­žil za dobu své kari­é­ry, má nebez­peč­ně poško­ze­ný mozek. Adrian trvá na tom, aby Rocky s boxer­skou kari­é­rou oka­mži­tě skon­čil. Právě v té době však Rockyho účet­ní pomo­cí faleš­né plné moci jeho jmé­nem zpro­ne­vě­ří mili­on dola­rů a Rocky musí pro­dat téměř veš­ke­rý svůj maje­tek. S Adrian a synem Rockym se vra­cí do míst, kde popr­vé zví­tě­zil v boxu. Kvůli penězům chce Rocky opět začít boxo­vat, nako­nec vysly­ší pros­by naděj­né­ho mla­dé­ho boxe­ra Tommyho a stá­vá se jeho mana­že­rem...

 

Zajímavosti k fil­mu:

-          Postavu „Malé Marie“ z prv­ní­ho Rockyho, jenž sehrá­la v šes­tém díle význam­nou roli, Stallone vrá­til ve scé­ná­ři již v tom­to pátém pokra­čo­vá­ní. Zde však byla jed­nou z ved­lej­ších postav pobu­dů. Scény byly nato­če­ny, ale ve finál­ní ver­zi chy­bí.

-          Píseň při závě­reč­ných titul­cích je od Eltona Johna, jme­nu­je se „The Measure Of A Man“.

-          Mělo se jed­nat o vel­ký návrat tří legend - fil­mo­vé posta­vy Rockyho, her­ce a scé­náris­ty Sylvestera Stallonea a k pro­jek­tu se vrá­til i v té době nepří­liš úspěš­ný drži­tel Oscara za prv­ní díl, reži­sér John G. Avildsen. Film pro­pa­dl u kri­ti­ky i divá­ků na plné čáře.

-          Sylvester Stallone původ­ně zamýš­lel Rockyho smrt na kon­ci fil­mu, nako­nec to pře­psal s tím, že by to bylo jako zabít Supermana.

-          George Washington Duke je zalo­žen na sku­teč­ném mana­že­ro­vi Donu Kingovi.

-          Řeč, kte­rou pro­ná­ší Mickey k Rockymu, je zalo­že­na na roz­ho­vo­ru novi­ná­ře Cuse D´Amata s Mikem Tysonem po jeho pro­fe­si­o­nál­ním vítěz­ství.

-          První sou­boj Tommyho se konal na stej­ném mís­tě, kde v prv­ním díle Rocky bojo­val s Ricem.

-          Role Uniona Cana byla nabíd­nu­ta Franku Brunovi.

-          V inter­view s Jonathanem Rossem byl Sylvester Stallone požá­dán, aby ohod­no­til všech­ny díly série. Pátý díl dostal 0.

-          Jediný díl série Rocky, kte­rý na sebe nedo­ká­zal vydě­lat.

-          Jediný díl ze série, kte­ré byl udě­len rating PG-13.

-          Choreografii závě­reč­né­ho sou­bo­je pomá­hal tvo­řit zná­mý wrest­ler Terry Funk.

-          Stejně jako ve všech dílech Rockyho, i tady hra­jí komen­tá­to­ry sku­teč­ní komen­tá­to­ři boxu.

-          Tommy Morrison, kte­rý ve fil­mu ztvár­nil posta­vu Tommyho Guna, je ve sku­teč­nos­ti veli­ce dob­rým boxe­rem.

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:

  • Janák, Strach a Nvota natočili pro Českou televizi tři nové vánoční pohádky10. listopadu 2015 Janák, Strach a Nvota natočili pro Českou televizi tři nové vánoční pohádky Česká televize o letošních Vánocích nadělí divákům tři premiérové pohádky od tří výrazných režisérů, Karla Janáka, Jiřího Stracha a Juraje Nvoty. Tentokrát se jejich hrdinové musí […]
  • "ROCKY IV."24. listopadu 2009 "ROCKY IV." Žánr: Akční, drama  Země: USA, 1985 Délka: 88 minut Režie: Sylvester Stallone Hrají: Sylvester Stallone, Talia Shire, Burt Young, Carl Weathers, Brigitte Nielsen, Tony Burton, […]
  • Natáčení letní prosluněné komedie Zdeňka Trošky Doktor od Jezera hrochů má za sebou přesně polovinu6. srpna 2009 Natáčení letní prosluněné komedie Zdeňka Trošky Doktor od Jezera hrochů má za sebou přesně polovinu   Zdeněk Troška je typ režiséra, který je snem každého producenta. Každý den točí podle natáčecího plánu, nedělá přesčasy, naopak – když je možnost „drcne“ ještě něco z dalšího […]
  • Troška Nepraktické Švandy21. července 2009 Troška Nepraktické Švandy      V pražských Malešicích padla v úterý v 9 hodin první filmová klapka snímku Doktor od Jezera hrochů. Natáčí jej režisér Zdeněk Troška podle stejnojmenné knihy Miloslava Švandrlíka. […]
  • "ROCKY"18. listopadu 2009 "ROCKY" Země: USA, 1976 Žánr: Drama, romantický Režie: John G. Avildsen Hrají: Sylvester Stallone, Talia Shire, Burt Young, Carl Weathers, Burgess Meredith, Thayer David, Joe Spinell, […]
  • "ROCKY II."20. listopadu 2009 "ROCKY II." Žánr: Akční, drama Země: USA, 1979 Délka: 114 minut Režie: Sylvester Stallone Hrají: Sylvester Stallone, Talia Shire, Burt Young, Carl Weathers, Burgess Meredith, Tony Burton, […]
  • ROCKY III.22. listopadu 2009 ROCKY III. Země: USA, 1982 Žánr: Akční, drama Režie:  Sylvester Stallone Hrají: Sylvester Stallone, Talia Shire, Burt Young, Carl Weathers, Burgess Meredith, Tony Burton, Mr. T, Hulk Hogan, […]
  • "ROCKY BALBOA"30. listopadu 2009 "ROCKY BALBOA" Žánr: Akční, drama  Země: USA, 2006 Délka: 97 minut Režie: Sylvester Stallone Hrají: Sylvester Stallone, Tony Burton, Talia Shire, Milo Ventimiglia, Burt Young, Antonio Tarver, […]
  • Poslední Přelet Miloše Formana. Česká televize uctí památku oscarového režiséra14. dubna 2018 Poslední Přelet Miloše Formana. Česká televize uctí památku oscarového režiséra Česká televize mimořádně mění program. K uctění památky legendy české i světové kinematografie, režiséra a scenáristy Miloše Formana, uvede hned několik jeho snímků a portrétů. Dnes […]
  • Top březen 20181. dubna 2018 Top březen 2018 Nejčtenější články března 2018. THE NAGANO TAPES - 786 zobr. Filmy nominované na Českého lva jsou nyní k online shlédnutí - 560 zobr. Soutěž o 3x Farming Simulator 17 - […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
X
STAR WARS 8: POSLEDNÍ Z JEDIŮ
STAR WARS 8: POSLEDNÍ Z JEDIŮ (2 BLU-RAY) - LIMITOVANÁ EDICE PRVNÍ ŘÁDSTAR WARS 8: POSLEDNÍ Z JEDIŮ (2 BLU-RAY) - LIMITOVANÁ EDICE ODPOR