Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | ČSKR.CZ | X-Box-hry | Simca's web

Strašidla – Několik zajímavostí souhrnně

Kolik lokací se vystří­dalo? Film byl natá­čen cel­kem v 9 loka­cích: Zámek Líšno Zámek Liteň Základní škola Františka Josefa Řezáče – Liteň Veterina “U MED.Věda” – Řevnice Prádelna

Čtěte více

Strašidla – Ze zákulisí natáčení

V roli hej­kala Huga uvi­díme Bronislava Kotiše  a jak při­znává, role to byla pří­jemná: „Na Hugově postavě mne bavilo, že mohla mít bříško, nemu­sela se namá­čet

Čtěte více

Strašidla – O příběhu

Jeden z divácky nej­ú­spěš­nější čes­kých reži­sérů, Zdeněk Troška při­chází s novou rodin­nou kome­dií Strašidla, v níž se spo­jují dva nej­ob­lí­be­nější žánry tohoto tvůrce – kome­die a pohádka. Příběh plný

Čtěte více

Star Trek: Do neznáma – “Podivuhodné nové světy”

Úkol vytvo­řit mimo­zem­ské světy filmu Star Trek: Do neznáma při­padl návr­háři Thomasi Sandersovi. Pro natá­čení v loka­cích a ate­li­é­rech ve Vancouveru, B. C. a Dubaji vytvo­řil Tom Sanders

Čtěte více

Star Trek: Do neznáma – “50 mimozemských druhů”

Kromě Jaylah a Kralla vytvo­řili mas­kéři a kosty­méři více než 50 uni­kát­ních mimo­zem­ských druhů pro tento film. “Máme víc mimo­zemš­ťanů v tomto filmu, než měly ty dva před­chozí

Čtěte více

Star Trek: Do neznáma – “Nový padouch”

Idris Elba se při­po­jil k týmu jako “Krall,” nepřá­tel­ský cizi­nec, který je zod­po­vědný za zni­čení Enterprise. “Nechtěl jsem hrát arche­ty­pál­ního padou­cha,” říká Elba. “Věděl jsem, že

Čtěte více

Star Trek: Do neznáma – “Rozdělená posádka”

Scénáristy, kteří byli zod­po­vědní za to, že vez­mou posádku tam, kam se dosud nikdo nevy­dal, jsou star­tre­kový nová­ček Doug Jung (Dark Blue, Banshee) a herec a spo­lusce­nárista

Čtěte více

Star Trek: Do neznáma – “Nový kapitán Enterprise”

Práce na Star Treku pro mě byla jed­nou z nej­šťast­něj­ších zku­še­ností,” řekl pro­du­cent J.J. Abrams, muž zod­po­vědný za to, že při­vedl k novému životu feno­mén, který letos

Čtěte více
1. stránka z celkem 2812345...1020...Poslední »

X

Přidejte si Kritiky.cz na Váš facebook.