Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | ČSKR.CZ | X-Box-hry | Simca's web

Sedm statečných – 50 %

Slavný pří­běh, kterak sed­mi­členná sku­pinka nájem­ných bojov­níků chrání ves­nici před zlými padou­chy, má už dvě výborné verze. Jaká je ta sou­časná?  Pod scé­ná­řem letošní fil­mové

Čtěte více

Tvůrci představili novinářům citlivě laděný film Prach

V kině Béla měli dnes novi­náři mož­nost pro­žít spolu s hrdiny filmu Prach atmo­sféru rodin­ného setkání v blíz­kosti smrti. Subtilní rodinné drama se odli­šuje od běžné sou­časné

Čtěte více

Kniha džunglí – 75 %

Když se malý chla­pec Mauglí snaží unik­nout před čer­ným pan­te­rem, vypadá jeho běh jako zou­falý pokus o záchranu života, ale ve sku­teč­nosti  je to jen jedna

Čtěte více
1. stránka z celkem 912345...Poslední »

X

Přidejte si Kritiky.cz na Váš facebook.