Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | Tři Týpci | X-Box-hry | Simca's web

John Wick – čistokrevný akční balet

Mám rád žánro­vé sty­lov­ky. Mám rád fil­my, kte­ré se zamýš­le­jí nad růz­ný­mi otáz­ka­mi. Mám rád fil­my, kte­ré pře­kra­ču­jí svo­je hra­ni­ce a zasa­hu­jí do více žánrů. Ale ...

Čtěte více

Kód Enigmy / The imitation game - perfektní jednohubka

Benedict Cumberbatch už mno­ho­krát potvr­dil, že je jako herec neu­vě­ři­tel­ně adap­ta­bil­ní. Zahrál Sherlocka, zahrál si Stephena Hawkinga a namlu­vil jed­no­ho pořád­né­ho draka. A má něja­kou kli­ku na ...

Čtěte více
4. stránka z celkem 41234

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
X
Recenze knih/filmů