6. srpna 2018 | Kritiky.cz

Skryté světy 2019: Kalendář z jiného světa

Rok 2019 je za dveř­mi a tako­vý kalen­dář, nad kte­rým vás ilu­stra­ce donu­tí chvil­ku postát a pře­mýš­let, se roz­hod­ně hodí. Ne kaž­dý den je úpl­ně super a někdy potře­bu­je lid­ský mozek

Čtěte více

Klasika - Mafiáni -  „Co se pamatuju, tak jsem vždycky chtěl ´bejt´gangster,“

...říká Henry Hill (Ray Liotta) ve chví­li, kdy pozo­ru­je své par­ťá­ky Jimmyho Conwaye (Robert De Niro) a Tommyho DeVita (Joe Pesci) jak chlad­no­krev­ně dorá­že­jí polo­mrt­vé­ho „mob­ste­ra“, kte­rý si je

Čtěte více

Old Firehand - předposlední Mayovka z 60. let

Producent Horst Wendlandt si chtěl pospí­šit s výro­bou Mayovek, a tak se roz­ho­dl, že začle­ní do série o Vinetouvi jeho pří­te­le Old Firehanda. Z původ­ní­ho nápa­du, že se spo­jí Old Shatterhanda,

Čtěte více

Týden začneme Dějinami násilí a ukončíme další klasikou Slunce, seno, jahody

Krom vel­mi neú­spěš­né­ho Old Firehanda 6.8. dopo­ru­ču­ji  dal­ších 14 fil­mů, kte­ré oprav­du sto­jí za to sle­do­vat ve večer­ních a odpo­led­ních hodi­nách po prá­ci.

Čtěte více

TV Barrandov - 06.08.2018

Televizni pro­gram na 06.08.2018 na pro­gra­mech TV Barrandov.TV Barrandov
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Inga Lindström: Cesta za štěstímPo osm­nác­ti letech man­žel­ství se Anně zhrout

Čtěte více

Prima - 06.08.2018

Televizni pro­gram na 06.08.2018 na pro­gra­mech TV Prima.Prima Family
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Prostřeno!Pět sou­tě­ží­cích, pět veče­ří, menu tra­dič­ní i exo­tic­ká! Reality

Čtěte více

NOVA - 06.08.2018

Televizni pro­gram na 06.08.2018 na pro­gra­mech TV Nova.TV Nova
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Zlaté rybkyKriminální film o vraž­dě, zachrá­ně­ných rybič­kách, nar­ko­ma­nech a kšef­tov

Čtěte více

ČT - 06.08.2018

Televizni pro­gram na 06.08.2018 na pro­gra­mech České televize.ČT 1
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Hobby naší doby - let­ní speciálJiřina Bohdalová v půl­ho­din­ce inspir

Čtěte více

X

Partneři webu:

general-affiliate-banner-300x250-1437632164.jpg