17. července 2018 | Kritiky.cz

James Bond, Marty McFly i samotný Norman Bates nás čekají v TV tento týden

Do kon­ce týd­ne nás čeká ješ­tě mno­ho fil­mů. Na kaž­dý den jsme pro Vás při­pra­vi­li 2 ty nej­lep­ší, kte­ré nesmí­te zapo­me­nout v tele­vi­zi vidět. Určitě neza­po­meň­te na Bondovku, posled­ní d

Čtěte více

Prima - 17.07.2018

Televizni pro­gram na 17.07.2018 na pro­gra­mech TV Prima.Prima Family
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Poslední poldaV luxus­ní restau­ra­ci v cen­t­ru měs­ta dojde k vraž­dě slav­né­ho kucha­ře

Čtěte více

ČT - 17.07.2018

Televizni pro­gram na 17.07.2018 na pro­gra­mech České televize.ČT 1
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
KalendáriumŽánr: věda / fak­ta / vzdě­lá­ní; HDTV| 17.07. 01:50 17.07.

Čtěte více

NOVA - 17.07.2018

Televizni pro­gram na 17.07.2018 na pro­gra­mech TV Nova.TV Nova
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Námořní vyšet­řo­va­cí službaOstřelovač zastře­lí v par­ku námoř­ní­ho rot­mis­t­ra Adama

Čtěte více

TV Barrandov - 17.07.2018

Televizni pro­gram na 17.07.2018 na pro­gra­mech TV Barrandov.TV Barrandov
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Julie a NikolasPokračování němec­ké­ho roman­tic­ké­ho seri­á­lu (2014). Hrají J. N

Čtěte více

X

Partneři webu:

general-affiliate-banner-300x250-1437632164.jpg