13. července 2018 | Kritiky.cz

Vinnetou - Rudý gentleman - Obsah filmu

Po smr­ti své­ho otce stal se náčel­ní­kem všech Apačů žijí­cích na roz­sáh­lých loviš­tích mezi Texasem a Novým Mexikem mla­dý Vinnetou. Dobyvatelé ze všech kon­čin svě­ta pro­ni­ka­li do dal­ších a 

Čtěte více

Vinnetou - Rudý gentleman - Premiéra filmu Rudý gentleman

Premiéra fil­mu pro­běh­la 17. září 1964 v Essenu. Tisíce a dese­ti­ti­sí­ce divá­ků chtě­lo vidět Vinnetoua, Old Shatterhanda, Ribannu, Castlepoola a padou­cha Forrestera, ale jen 4.416 z nich našlo

Čtěte více

Vinnetou - Rudý gentleman - Suma sumárum

Komparsisté dostá­va­li za jeden natá­če­cí den odmě­nu ve výši 16 marek, spe­ci­a­lis­té si den­ně při­šli na 53 marek a kaska­dé­rům bylo vyplá­ce­no 160 marek za jeden pád. Pronájem jugo­sláv­ské kra­ji

Čtěte více

Vinnetou - Rudý gentleman - Škrlak

Už při natá­če­ní prv­ních may­o­vek se sku­pi­na kaska­dé­rů spřá­te­li­la s němec­kým per­so­ná­lem i s reži­sé­rem Reinlem. Také on měl rád tyhle roz­pus­ti­lé mla­dí­ky, zejmé­na

Čtěte více

ČT - 13.07.2018

Televizni pro­gram na 13.07.2018 na pro­gra­mech České televize.ČT 1
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Banánové rybičkyZábavná talk show Haliny Pawlowské, ten­to­krát na té

Čtěte více

TV Barrandov - 13.07.2018

Televizni pro­gram na 13.07.2018 na pro­gra­mech TV Barrandov.TV Barrandov
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Na plac! 13.07. 02:35 13.07. 03:10Exkluziv Kateřiny BrožovéNahlédněte s námi d

Čtěte více

Prima - 13.07.2018

Televizni pro­gram na 13.07.2018 na pro­gra­mech TV Prima.Prima Family
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Návrat komi­sa­ře Rexe XIV (12) -ST -W -HDRex a komi­sař Mitter pokra­ču­jí v pát­rá­ní

Čtěte více

NOVA - 13.07.2018

Televizni pro­gram na 13.07.2018 na pro­gra­mech TV Nova.TV Nova
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Můj pří­tel MonkPři pre­mi­é­ře nové hry, kde hra­je hlav­ní roli Sharonina sest­ra Gail, je

Čtěte více
1. stránka z celkem 212

X

Partneři webu:

general-affiliate-banner-300x250-1437632164.jpg