Tísňové volání (Den skyldige) - film, co jste prošvihli na KVIFF 2018 - 80%

Dánský thriller Tísňové volá­ní se celý ode­hrá­vá výhrad­ně v pro­sto­rách budo­vy, kde pra­cu­jí poli­cej­ní ope­rá­to­ři tís­ňo­vé lin­ky, jejichž pra­cov­ní nápl­ní je vyslech­nout vo

Čtěte více

Akumulátor 1 aneb Když jste unaveni a nevíte proč

Co skrý­vá lehce zapad­lý, přes­to vel­mi ori­gi­nál­ní sní­mek Jan Svěráka? Česká kine­ma­to­gra­fie se v posled­ních letech čas­to uve­le­bi­la v něko­li­ka kole­jích, kte­ré její tvůr­ci nejsou

Čtěte více

TV Barrandov - 06.07.2018

Televizni pro­gram na 06.07.2018 na pro­gra­mech TV Barrandov.TV Barrandov
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Na plac! 06.07. 02:25 06.07. 03:15Julie a NikolasPokračování němec­ké­ho roman­tic

Čtěte více

Prima - 06.07.2018

Televizni pro­gram na 06.07.2018 na pro­gra­mech TV Prima.Prima Family
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
UprchlíciZkušený ban­kov­ní lupič v zaje­tí ama­tér­ské­ho neši­ky. Gérard Depardieu

Čtěte více

NOVA - 06.07.2018

Televizni pro­gram na 06.07.2018 na pro­gra­mech TV Nova.TV Nova
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Rodinné tram­po­ty ofi­ci­á­la TříškyLze zís­kat ztra­ce­nou dušev­ní rov­no­váhu poby­tem na ven

Čtěte více

ČT - 06.07.2018

Televizni pro­gram na 06.07.2018 na pro­gra­mech České televize.ČT 1
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Gustav Brom Big BandÚčinkují: M. Donutil, H. Blehárová, H. Vondráčko

Čtěte více

Muž, který zabil Dona Quijota (zpět do kraje La Mancha po 16 letech)

I když se to ve fil­mu Muž, kte­rý zabil Dona Quijota sta­ne, nikdo nemů­že pochy­bo­vat, že tako­vý rytíř nezmi­zí jen tak ze svě­ta. Jednak je to před­sta­vi­tel rytíř­ských ctnos­tí, jed­nak je to roman­tic­ký

Čtěte více
1. stránka z celkem 212

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
X