Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | Tři Týpci | X-Box-hry | Simca's web

To snad nemyslí vážně......

To snad nemys­lí váž­ně...

Finalista SuperStar Petr Borkovec uká­zal sexy blon­dýn­ku. Fanoušci si ale všimli jiné­ho detai­lu! FOTO

Petr Borkovec (18) ze SuperStar v nedě­li vypa­dl, přes­to si za tu dobu sti­hl vytvo­řit sluš­nou fanouš­kov­skou základ­nu. Jak to ale vypa­dá, jed­na věc se jim na sym­pa­tic­kém Petrovi tak tro­chu neza­mlou­vá!

Odkaz na celý člá­nek...

Odkaz na celý člá­nek...

Čtěte více

TV Barrandov - 07.06.2018

Televizni pro­gram na 07.06.2018 na pro­gra­mech TV Barrandov.TV Barrandov
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Matlock VII (17,18)Ben Matlock je sym­pa­tic­ký, ale vel­mi dra­hý obháj­ce z Atlanty. Najmout si ho však sto­jí za to, ...

Čtěte více

Muži v černém 2

OBSAH Je to čty­ři roky, co taj­ní vlád­ní agen­ti Kay (Tommy Lee Jones) a Jay (Will Smith) odvrá­ti­li hroz­bu inter­ga­lak­tic­ké kata­stro­fy obrov­ských roz­mě­rů. Kay se ...

Čtěte více

Prima - 07.06.2018

Televizni pro­gram na 07.06.2018 na pro­gra­mech TV Prima.Prima Family
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Prostřeno!Pět sou­tě­ží­cích, pět veče­ří, menu tra­dič­ní i exo­tic­ká! Reality show Prostřeno! je kaž­do­den­ní návště­vou vaši...

Čtěte více
1. stránka z celkem 212

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
X
Reklama
loading...