Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | Tři Týpci | X-Box-hry | Simca's web

Transformers

„Už od chví­le, kdy se Transformers popr­vé obje­vi­li, pat­řím k jejich nej­vět­ším fanouškům,“ říká Steven Spielberg, kte­rý zastal u nové­ho fil­mu o slav­ných robo­tech roli vedou­cí­ho výro­by. „A ...

Čtěte více

MAREK ZTRACENÝ

NOVÉ ALBUM — Marek Ztracený vydá­vá 8. červ­na u Supraphonu své páté řado­vé album, na kte­rém pood­ha­lí Vlastní svět. Album nabí­zí i aktu­ál­ní sin­gl MinuLost, jde o taneč­ně ladě­nou let­ní píseň, kte­rou výraz­ně pod­tr­hu­je zda­ři­lý video­klip. Natáčelo se v Paříž...

Čtěte více
1. stránka z celkem 3123

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
X
Reklama
loading...