9. května 2018 | Kritiky.cz

Psí ostrov - 65 %

Příběh se ode­hrá­vá v neda­le­ké budouc­nos­ti v Japonsku, kte­ré je zce­la odliš­né od sou­čas­né­ho. V hlav­ním měs­tě Megasaki vlád­ne sta­ros­ta Kobayashi, kte­rý se sna­ží jed­nat pod­le

Čtěte více

Black Panther - recenze

A máme tu prv­ní recen­zi, netře­ba psát sáhodlou­hé obsáh­lé tex­ty ale spí­še rych­le zohled­nit kva­li­tu dabin­gu jako cel­ku. Michal Novotný jako Chadwick Boseman (Black Panther) byl skvě­lý, našli cit­li­vo

Čtěte více

Prima - 09.05.2018

Televizni pro­gram na 09.05.2018 na pro­gra­mech TV Prima.Prima Family
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Prostřeno!Pět sou­tě­ží­cích, pět veče­ří, menu tra­dič­ní i exo­tic­ká! Reality

Čtěte více

ČT - 09.05.2018

Televizni pro­gram na 09.05.2018 na pro­gra­mech České televize.ČT 1
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
ObjektivMagazín zahra­nič­ních zají­ma­vos­tí. Čekají vás nej­zná­mějš

Čtěte více

NOVA - 09.05.2018

Televizni pro­gram na 09.05.2018 na pro­gra­mech TV Nova.TV Nova
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Beze stopyJednoho veče­ra zmi­zí neza­měst­na­ný otec rodi­ny George. Během pát­rá­ní se odkr

Čtěte více
1. stránka z celkem 212

X

Partneři webu:

general-affiliate-banner-300x250-1437632164.jpg