27. dubna 2018 | Kritiky.cz

Erwin Thoma: Tajná řeč stromů (a snad i tajemství života jako takového)

Milujete les, pří­ro­du? Dřevo a pří­rod­ní mate­ri­á­ly? Jímavou a něž­nou poko­ru ke dře­vu cho­vá autor této kni­hy a ta pro­sa­ku­je z kaž­dé­ho slův­ka. Nevěřila jsem, že se dá o 

Čtěte více

Co NEsmíte vědět? Michael Morris tvrdě o tom, jaká je budoucnost lidstva

No, není to s dneš­ním svě­tem vůbec jed­no­du­ché. Na jed­nu stra­nu je tohle vel­mi depre­siv­ní čte­ní, pro­to­že jest­li na něm je jen polo­vi­na prav­dy (prav­dě­po­dob­nost tady je i pro těž­ké

Čtěte více

Prima - 27.04.2018

Televizni pro­gram na 27.04.2018 na pro­gra­mech TV Prima.Prima Family
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Prostřeno!Pět sou­tě­ží­cích, pět veče­ří, menu tra­dič­ní i exo­tic­ká! Reality

Čtěte více

NOVA - 27.04.2018

Televizni pro­gram na 27.04.2018 na pro­gra­mech TV Nova.TV Nova
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
PráskNikdo neví o celebri­tách více než my! Vstupte s námi do živo­ta hvězd. Moderuje G.

Čtěte více

TV Barrandov - 27.04.2018

Televizni pro­gram na 27.04.2018 na pro­gra­mech TV Barrandov.TV Barrandov
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Soudkyně BarbaraSkutečné pří­běhy ze soud­ních síní. Nesmlouvavá, neo­myl­ná

Čtěte více

ČT - 27.04.2018

Televizni pro­gram na 27.04.2018 na pro­gra­mech České televize.ČT 1
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Dobré ránoŽánr: zábavný/ sou­těž­ní pořad; HDTV 27.04. 01:50 27.04.

Čtěte více
1. stránka z celkem 212

X

Partneři webu:

general-affiliate-banner-300x250-1437632164.jpg