Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | Tři Týpci | X-Box-hry | Simca's web

05.06.2018 18:00 - Neudáno - Nová scéna - „ND Talks: Společnost, hodnoty, manipulace“

Ve své posled­ní kni­ze Tyranie navr­hu­je Timothy Snyder něko­lik jed­no­du­chých postu­pů, jak může spo­leč­nost odo­lá­vat mani­pu­la­tiv­ní poli­ti­ce.
Mezi tyto postu­py pat­ří respekt k insti­tu­cím, odol­nost vůči roz­dro­le­ní do ato­mi­zo­va­né spo­leč­nos­ti, či posi­lo­vá­ní vl...

Čtěte více

05.06.2018 18:00 - Neudáno - Nová scéna - „ND Talks: Společnost, hodnoty, manipulace“

Ve své posled­ní kni­ze Tyranie navr­hu­je Timothy Snyder něko­lik jed­no­du­chých postu­pů, jak může spo­leč­nost odo­lá­vat mani­pu­la­tiv­ní poli­ti­ce.
Mezi tyto postu­py pat­ří respekt k insti­tu­cím, odol­nost vůči roz­dro­le­ní do ato­mi­zo­va­né spo­leč­nos­ti, či posi­lo­vá­ní vl...

Čtěte více

ILONA CSÁKOVÁ

POKŘTILA SVÉ NOVÉ CD — V pon­dě­lí 16. dub­na 2018 pokřti­la zpě­vač­ka Ilona Csáková za účas­ti Anety Stolzové, kapel­ní­ka Golden Big Bandu Prague Petra Soviče, Martina Pošty a hlav­ně své­ho man­že­la Radka Voneše své aktu­ál­ní album Pořád jsem to já, kte­ré vyšlo...

Čtěte více

Tekutá smrt, která zaplavila Česko. Kauza Metanol v dvojdílném filmu Terezy Kopáčové

V his­to­rii čes­ké kri­mi­na­lis­ti­ky ten pří­pad nemá obdo­by. 49 mrtvých, přes sto trva­le zdra­vot­ně posti­že­ných, 80 obvi­ně­ných, tisí­ce stran soud­ních spi­sů. V září roku 2012 vypuk­la tzv. meta­no­lo­vá ...

Čtěte více

Hastrman

Romantický thriller o lás­ce has­tr­ma­na k ven­kov­ské dív­ce nato­čil reži­sér Ondřej Havelka a pro­du­ko­val Čestmír Kopecký.  Film vzni­kl na moti­vy romá­nu Miloše Urbana oce­ně­né­ho Magnesií Literou. Tvůrci do ...

Čtěte více

ČT - 19.04.2018

Televizni pro­gram na 19.04.2018 na pro­gra­mech České televize.ČT 1
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
AZ-kvízŽánr: kviz / sou­těž; HDTV| 19.04. 01:41 19.04. 02:09Banánové rybičkyZábavná talk show Haliny Pawl...

Čtěte více

NOVA - 19.04.2018

Televizni pro­gram na 19.04.2018 na pro­gra­mech TV Nova.TV Nova
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Námořní vyšet­řo­va­cí službaPři kon­dič­ním běhu po plá­ži si jeden z mužů všim­ne mrt­vé­ho těla oble­če­né­ho do neo­pre­nu. Obětí je ...

Čtěte více
1. stránka z celkem 212

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
X
Reklama
loading...