Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | Tři Týpci | X-Box-hry | Simca's web

BARBORA POLÁKOVÁ

GENERIC INTERVIEW — Už před samot­ným vydá­ním své­ho oče­ká­va­né­ho dru­hé­ho řado­vé­ho alba ZE.MĚ si Barbora Poláková odnes­la cenu Anděl 2017 za klip k prv­ním sin­g­lu Po vál­ce a v tri­um­fál­ním taže­ní pokra­ču­je i po jeho vydá­ní. Album obsa­di­lo prv­ní příč­ku hit­pa...

Čtěte více

ČT - 17.04.2018

Televizni pro­gram na 17.04.2018 na pro­gra­mech České televize.ČT 1
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
GEN - Galerie eli­ty náro­da, Pavel DunglŽánr: maga­zí­ny, repor­tá­že, doku­men­ty; HDTV|Zvukový popis|Profesor...

Čtěte více

TV Barrandov - 17.04.2018

Televizni pro­gram na 17.04.2018 na pro­gra­mech TV Barrandov.TV Barrandov
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Na plac! 17.04. 02:50 17.04. 03:10Exkluziv Kateřiny BrožovéNahlédněte spo­lu s námi do svě­ta hvězd a jejich nej­bli...

Čtěte více

Prima - 17.04.2018

Televizni pro­gram na 17.04.2018 na pro­gra­mech TV Prima.Prima Family
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Ohnivý kuřeManka inves­to­va­la svo­je dědic­tví. Nedopadne pře­ce jako Jarouš a svo­je pení­ze si pořád­ně ohlí­dá! Ona stej­no...

Čtěte více

NOVA - 17.04.2018

Televizni pro­gram na 17.04.2018 na pro­gra­mech TV Nova.TV Nova
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Námořní vyšet­řo­va­cí službaMladý pár se sna­ží uspat dítě, když zaslech­nou výstře­ly a uvi­dí ženu, jak se sklá­ní nad mrt­vým mu...

Čtěte více

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
X
Recenze knih