Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | Tři Týpci | X-Box-hry | Simca's web

Za tajemstvím pokladů Čech, Moravy a Slezska

Poklad. Slovo, kte­ré zní cin­ká­ním zla­ta, třpy­tí se dra­ho­ka­mi a šuš­tí taj­ný­mi doku­men­ty. Slibuje život v bohat­ství a dostat­ku. Současné z něj ale běhá i mráz po zádech - pro­to­že při shro­maž­ďo­vá­ní, ...

Čtěte více

MILAN ŠKAMPA

ZEMŘEL UZNÁVANÝ VIOLISTA — Ve věku 89 let zemřel v sobo­tu 14. dub­na uzná­va­ný vio­lis­ta Milan Škampa, dlou­ho­le­tý člen Smetanova kvar­te­ta. Už od 40. let 20. sto­le­tí pat­řil Škampa k výraz­ným osob­nos­tem čes­ké váž­né hud­by. Působil nejen jako hudeb­ník, ale ta...

Čtěte více

TV Barrandov - 16.04.2018

Televizni pro­gram na 16.04.2018 na pro­gra­mech TV Barrandov.TV Barrandov
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Exkluziv Kateřiny BrožovéNahlédněte spo­lu s námi do svě­ta hvězd a jejich nej­bliž­ších S Kateřinou Brožovou do svět...

Čtěte více

Prima - 16.04.2018

Televizni pro­gram na 16.04.2018 na pro­gra­mech TV Prima.Prima Family
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
ValkýraNěmecko ve vál­ce ztrá­cí a mno­ha důstoj­ní­kům se nelí­bí zlo­či­ny, kte­ré Hitler páchá. Několik mužů se již poku­sil...

Čtěte více

NOVA - 16.04.2018

Televizni pro­gram na 16.04.2018 na pro­gra­mech TV Nova.TV Nova
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Parta hicKomedie o kal­ci­o­vé bari­é­ře a sed­mi sta­teč­ných, kte­ří se sna­ží ubrá­nit před oro­se­ný­mi půl­li­t­ry mlé­ka. Československ...

Čtěte více

ČT - 16.04.2018

Televizni pro­gram na 16.04.2018 na pro­gra­mech České televize.ČT 1
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Žiješ jenom 2x, Napovídat povolenoPaní Eva uči­la tělo­cvik, ruš­ti­nu a ang­lič­ti­nu. Její nej­vět­ší lás­kou by...

Čtěte více

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
X
Filmové recenze