Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | Tři Týpci | X-Box-hry | Simca's web

NOVINKY DUBEN

CO PRÁVĚ VYCHÁZÍ — Každý měsíc je naše nabíd­ka nových alb veli­ce pes­t­rá a může zaujmout pří­z­niv­ce popu­lár­ní hud­by, kla­si­ky, ale i mlu­ve­né­ho slo­va. Přesný pře­hled o našich novin­kách zís­ká­te v měsíč­ní­ku „CO JE NOVÉHO“, kde je více podrob­nos­tí....

Čtěte více

Prima - 09.04.2018

Televizni pro­gram na 09.04.2018 na pro­gra­mech TV Prima.Prima Family
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
BIKESALONUž žád­né dumá­ní, kam na výlet s kolem, jaké vyba­ve­ní vybrat, jak se při­pra­vit na sezó­nu či na co si dát při ...

Čtěte více

Juraj Herz

Juraj Herz (4. září 1934 Kežmarok – 8. dub­na 2018) byl čes­ký reži­sér, sce­náris­ta a herec židov­ské­ho půvo­du, naro­ze­ný na Slovensku. Pocházel ze židov­ské rodi­ny, byl pokřtěn, pak byl ate­is­tou. Studoval foto­gra­fii na Umělecko-průmyslové ško­le v Bratislavě a poz­dě­ji režii a lout­ko­he­rec­tví na DAMU v Praze. ...

Čtěte více

TV Barrandov - 09.04.2018

Televizni pro­gram na 09.04.2018 na pro­gra­mech TV Barrandov.TV Barrandov
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Na plac! 09.04. 02:40 09.04. 03:05Julie a NikolasPokračování němec­ké­ho roman­tic­ké­ho seri­á­lu (2014). Hrají J. Newr...

Čtěte více

ČT - 09.04.2018

Televizni pro­gram na 09.04.2018 na pro­gra­mech České televize.ČT 1
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
BolkovinyBolek Polívka vyprá­ví úsměv­né his­tor­ky (2001). Spoluúčinkují: J. Paulová, J. Vojtek a J. Přeuči...

Čtěte více

NOVA - 09.04.2018

Televizni pro­gram na 09.04.2018 na pro­gra­mech TV Nova.TV Nova
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Odložené případyTým dosta­ne za úkol pře­šet­řit vraž­du z roku 1977, kdy byl na nástu­piš­ti pod­zem­ní dráhy nale­zen uškr­ce­ný mla...

Čtěte více

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
X
Reklama
loading...