Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | Tři Týpci | X-Box-hry | Simca's web

ILONA CSÁKOVÁ

POŘÁD JSEM TO JÁ — Ilona Csáková, zpě­vač­ka s jed­ním z nej­pod­ma­ni­věj­ších hla­sů u nás, letos sla­ví dva­a­tři­cet let na scé­ně a při té pří­le­ži­tos­ti dopřá­la sobě i všem svým fanouškům skvě­lý dárek – nové stu­di­o­vé album s výmluv­ným názvem Pořád jsem to já. Pa...

Čtěte více

Podívejte se na letošní program plzeňského festivalu Finále Plzeň

Na tis­ko­vé kon­fe­ren­ci k 31. roč­ní­ku fil­mo­vé­ho fes­ti­va­lu Finále Plzeň pořa­da­te­lé před­sta­vi­li pro­gram jed­not­li­vých sek­cí a odtaj­ni­li také zvuč­ná jmé­na mezi­ná­rod­ní poro­ty či fes­ti­va­lo­vých hos­tů. Finále si letos při­chys­ta­lo ...

Čtěte více
1. stránka z celkem 212

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
X
Reklama
loading...