Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | Tři Týpci | X-Box-hry | Simca's web

Hodně lidí a nejen ženy má role povzbudila, říká herečka Zuzana Kronerová

Slovenská hereč­ka Zuzana Kronerová pochá­zí z herec­ké rodi­ny. Má za sebou desít­ky fil­mo­vých rolí a seri­á­lů. A letos zís­ka­la Českého lva za nej­lep­ší žen­ský herec­ký výkon ve fil­mu ...

Čtěte více

NOVA - 17.03.2018

Televizni pro­gram na 17.03.2018 na pro­gra­mech TV Nova.TV Nova
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Odložené případyPod zákla­dy pět­a­tři­cet let sta­ré budo­vy jsou nale­ze­ny ostat­ky zavraž­dě­né­ho muže a ženy, kte­ří pat­ři­li do ko...

Čtěte více

Prima - 17.03.2018

Televizni pro­gram na 17.03.2018 na pro­gra­mech TV Prima.Prima Family
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Policie v akciČtyři pří­pa­dy, čty­ři lid­ské osu­dy. Reální poli­cis­té, pří­pa­dy uka­zu­jí­cí sku­teč­ný život a volá­ní o pomoc ...

Čtěte více

TV Barrandov - 17.03.2018

Televizni pro­gram na 17.03.2018 na pro­gra­mech TV Barrandov.TV Barrandov
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Kurňa, co to je?Páni Zedníčci v akci. Strejda Pavel, syno­vec Kuba. Jaké tajem­né před­mě­ty s nimi odha­lí­me v oblí­be...

Čtěte více

ČT - 17.03.2018

Televizni pro­gram na 17.03.2018 na pro­gra­mech České televize.ČT 1
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
AZ-kvízŽánr: kviz / sou­těž; HDTV| 17.03. 00:05 17.03. 00:32Na for­bí­ně TMTak tro­chu jiná (talk) show Tomá...

Čtěte více

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
X
Přidejte si Kritiky.cz na facebook a žádný článek Vám neunikne.
Reklama
loading...