Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | Tři Týpci | X-Box-hry | Simca's web

ILONA CSÁKOVÁ

NOVÉ ALBUM, NOVÝ KLIP A SINGL — Nové album prá­vě dokon­či­la zpě­vač­ka s jed­ním z nej­pod­ma­ni­věj­ších hla­sů u nás. Název je oprav­du sym­bo­lic­ký Pořád jsem to já. Po dese­ti letech při­chá­zí Ilona Csáková s novin­ko­vým albem. Patnáct pís­ni­ček je spl­ně­ným přá­ním,...

Čtěte více

MADRIGALY OCENĚNY V GRAMOPHONE

EDITOR’S CHOICE — Březnové čís­lo pres­tiž­ní­ho časo­pi­su Gramophone při­ná­ší dal­ší skvě­lou zprá­vu pro čes­kou hud­bu. Nahrávka Madrigalů Bohuslava Martinů v podá­ní Martinů Voices se sbor­mis­trem Lukášem Vasilkem zís­ka­la oce­ně­ní Editor‘s Choice. Album se šes­ti sbo­ro­vý­mi cykly vyšlo v Supraphonu začát­kem roku 2018.

Čtěte více

NOVA - 12.03.2018

Televizni pro­gram na 12.03.2018 na pro­gra­mech TV Nova.TV Nova
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
ÁčkoPřestaň pít, táto! Zastavení nad téma­ty, kte­rá nestár­nou. Uvádí Martin Veselovský (2002) 12.03. 02:15 12.03. 02:55Námoř...

Čtěte více

Film Bába z ledu získal šest Českých lvů

Film Bába z ledu, kte­rý byl od začát­ku vel­kým favo­ri­tem Českých lvů, pro­mě­nil svých pat­náct nomi­na­cí během slav­nost­ní­ho udě­lo­vá­ní fil­mo­vých cen v praž­ském Rudolfinu na šest Českých ...

Čtěte více

Prima - 12.03.2018

Televizni pro­gram na 12.03.2018 na pro­gra­mech TV Prima.Prima Family
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Přírodní vesmírNeskutečně pes­t­rý a někdy i divo­ký svět je všu­de kolem nás. Stačí se jen umět dívat a obje­vit krá­su dr...

Čtěte více

ČT - 12.03.2018

Televizni pro­gram na 12.03.2018 na pro­gra­mech České televize.ČT 1
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Komisař Montalbano, Úsměv Angeliky, Commissario Montalbano, IlSérie lou­pe­ží mezi vigat­skou sme­tán­kou má ...

Čtěte více

TV Barrandov - 12.03.2018

Televizni pro­gram na 12.03.2018 na pro­gra­mech TV Barrandov.TV Barrandov
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Nebezpečné vztahyLáska je krás­ná věc. Dokud se nezvrh­ne v nená­vist. Podívejte se s námi na neu­vě­ři­tel­né život­ní p...

Čtěte více

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
X
STAR WARS 8: POSLEDNÍ Z JEDIŮ
STAR WARS 8: POSLEDNÍ Z JEDIŮ (2 BLU-RAY) - LIMITOVANÁ EDICE PRVNÍ ŘÁDSTAR WARS 8: POSLEDNÍ Z JEDIŮ (2 BLU-RAY) - LIMITOVANÁ EDICE ODPOR