Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | Tři Týpci | X-Box-hry | Simca's web

ŠKWOR

NOVÝ KLIP — Šest ode­hra­ných vel­kých halo­vých kon­cer­tů, z toho tři zce­la vypro­da­né – to je aktu­ál­ní vizit­ka z prá­vě pro­bí­ha­jí­cí­ho tur­né Škwor k loň­ské­mu albu Uzavřenej kruh. Novinka, za jejíž pro­dej obdr­že­la stá­le popu­lár­něj­ší kape­la na začát­ku roku Zla...

Čtěte více

NOVA - 05.03.2018

Televizni pro­gram na 05.03.2018 na pro­gra­mech TV Nova.TV Nova
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Televizní novinySportovní novi­ny, Počasí Pořad je opat­řen audi­o­de­skrip­cí (AD). 05.03. 19:30 05.03. 20:20SpecialistéPři lou...

Čtěte více

Prima - 05.03.2018

Televizni pro­gram na 05.03.2018 na pro­gra­mech TV Prima.Prima Family
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Vraždy v MidsomeruŠéfinspektor Barnaby vyšet­řu­je tři vraž­dy, jež mají sou­vis­lost se slav­nou sklad­bou Rapsodie z Midso...

Čtěte více

ČT - 05.03.2018

Televizni pro­gram na 05.03.2018 na pro­gra­mech České televize.ČT 1
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Manéž Bolka PolívkySpoluúčinkují: Z. Stivínová, Z. Korčián, „čes­ký Elvis Presley“ V. Lichnovský a Českom...

Čtěte více

TV Barrandov - 05.03.2018

Televizni pro­gram na 05.03.2018 na pro­gra­mech TV Barrandov.TV Barrandov
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Kurňa, co to je?Páni Zedníčci v akci. Strejda Pavel, syno­vec Kuba. Jaké tajem­né před­mě­ty s nimi odha­lí­me v oblí­be...

Čtěte více

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
X
Dobré Knihy doporučují