Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | Tři Týpci | X-Box-hry | Simca's web

Prima - 01.03.2018

Televizni pro­gram na 01.03.2018 na pro­gra­mech TV Prima.Prima Family
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Rosamunde PilcherMladá dív­ka se dosta­ne do nezá­vi­dě­ní­hod­né situ­a­ce - musí v roli snou­ben­ky zastou­pit své leh­ko­váž­né d...

Čtěte více

TV Barrandov - 01.03.2018

Televizni pro­gram na 01.03.2018 na pro­gra­mech TV Barrandov.TV Barrandov
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Klenot TVPoznejte náš svět nád­her­ně se blýs­ka­jí­cích kle­no­tů! Čekají Vás kla­sic­ké šper­ky zdo­be­né krás­ný­mi a mno­hob...

Čtěte více

ČT - 01.03.2018

Televizni pro­gram na 01.03.2018 na pro­gra­mech České televize.ČT 1
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Máte slo­vo s M. JílkovouTváří v tvář pro­blé­mu. Připravili: M. Jílková, S. Brunclík, K. Dušková, J. Smrž ...

Čtěte více

NOVA - 01.03.2018

Televizni pro­gram na 01.03.2018 na pro­gra­mech TV Nova.TV Nova
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Námořní vyšet­řo­va­cí službaGibbs dál pát­rá po člo­vě­ku, kte­rý vydí­ral agent­ku Leeovou, aby zís­kal Domino, vlád­ní manu­ál o voj...

Čtěte více

Premiéra dokumentu Bohu žel se uskuteční 6. Března v kině Světozor

Celovečerní doku­ment Bohu žel, natá­čel reži­sér Saša Dlouhý něko­lik let, během kte­rých sle­do­val život­ní pří­běh uprch­lí­ků, růz­né­ho posta­ve­ní, jenž při­šli do České repub­li­ky požá­dat o azyl, ...

Čtěte více

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
X
Dobré Knihy doporučují