Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | Tři Týpci | X-Box-hry | Simca's web

Repríza inscenace Petrolejové lampy mimořádně bez anglických titulků!

Vážení divá­ci, veli­ce se omlou­vá­me, ale Petrolejové lam­py, kte­ré ode­hra­je­me v pon­dě­lí 26. úno­ra 2018, nebu­dou bohu­žel z tech­nic­kých důvo­dů opat­ře­ny ang­lic­ký­mi titul­ky. Velice se omlou­vá­me za kom­pli­ka­ce, všech­ny dal­ší reprí­zy již budou titul­ko­va­né tak, ...

Čtěte více

JIŘÍ MENZEL 80!

BLAHOPŘEJEME … — Oscarový reži­sér Jiří Menzel sla­ví 23. úno­ra 2018 neu­vě­ři­tel­né 80. naro­ze­ni­ny! K zástu­pu gra­tu­lan­tů se při­dá­vá i vyda­va­tel­ství Supraphon… Vážený pane reži­sé­re, pře­je­me Vám hod­ně zdra­ví a neko­neč­no rados­ti. Děkujeme za spo­lu­prá­ci a těší...

Čtěte více

ČT - 23.02.2018

Televizni pro­gram na 23.02.2018 na pro­gra­mech České televize.ČT 1
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
... a šne­ka sníš?Paní Lucii si už dlou­ho dobí­rá její roz­šaf­ný tchán opa­ko­va­ným přá­ním, aby mu při­pra­vi­la...

Čtěte více

NOVA - 23.02.2018

Televizni pro­gram na 23.02.2018 na pro­gra­mech TV Nova.TV Nova
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Námořní vyšet­řo­va­cí službaV rodin­ném domě je nale­zen umu­če­ný mrt­vý mari­ňák, desát­ník Brewers. Na bed­ně s nářa­dím se najdou ...

Čtěte více

Prima - 23.02.2018

Televizni pro­gram na 23.02.2018 na pro­gra­mech TV Prima.Prima Family
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Komisař Rex na stopěPolicie už zná totož­nost zlo­dě­je všech obra­zů, ale zatím neví, kde ho mají hle­dat... Italský krim...

Čtěte více

TV Barrandov - 23.02.2018

Televizni pro­gram na 23.02.2018 na pro­gra­mech TV Barrandov.TV Barrandov
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Julie a NikolasPokračování němec­ké­ho roman­tic­ké­ho seri­á­lu (2014). Hrají J. Newrkla, J. Hartmann, M. Seefried, N. ...

Čtěte více

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
X
Dobré Knihy doporučují