Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | Tři Týpci | X-Box-hry | Simca's web

Prezidenti

V něko­li­ka uply­nu­lých měsí­cích jste slo­vo pre­zi­dent sly­še­li v růz­ných for­mách a sou­vis­los­tech něko­li­krát den­ně. Na někte­ré­ho z pre­zi­dent­ských kan­di­dá­tů jste natre­fi­li na kaž­dém rohu. Shlíželi  z bill­bo­ar­dů, vyku­ko­va­li z poš­tov­ních ...

Čtěte více

ČT - 11.02.2018

Televizni pro­gram na 11.02.2018 na pro­gra­mech České televize.ČT 1
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Banánové rybičkyZábavná talk show Haliny Pawlowské, ten­to­krát na téma „jak vyu­žít zna­los­ti“ (2003). Spol...

Čtěte více

Prima - 11.02.2018

Televizni pro­gram na 11.02.2018 na pro­gra­mech TV Prima.Prima Family
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Vraždy v MidsomeruDo ves­nič­ky Fletcher Cross při­jíž­dí Elizabeth Keyová pát­rat po okol­nos­tech nejas­né smr­ti svých rodi...

Čtěte více

NOVA - 11.02.2018

Televizni pro­gram na 11.02.2018 na pro­gra­mech TV Nova.TV Nova
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Kdo je Clark Rockefeller?(Who Is Clark Rockefeller?) Všechny okouz­lil, všich­ni ho uzná­va­li, ale nikdo nevě­děl, co je vlastn...

Čtěte více

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
X
Destiny 2
Destiny 2