Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | Tři Týpci | X-Box-hry | Simca's web

Prezident Blaník – Recenze – 60%

Možná jste před prv­ním kolem letoš­ních pre­zi­dent­ských voleb zazna­me­na­li ve svém oko­lí i kan­di­dát­skou kam­paň lob­bis­ty Tondy Blaníka, kte­rý sli­bo­val důcho­dy srov­na­tel­né s Německem, dosta­tek más­la pro ...

Čtěte více

Prima - 01.02.2018

Televizni pro­gram na 01.02.2018 na pro­gra­mech TV Prima.Prima Family
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Doktor z horDoktor Martin Gruber se po čase vra­cí z Ameriky do své­ho rod­né­ho měs­ta. V pro­stře­dí krás­ných hor na něj č...

Čtěte více

NOVA - 01.02.2018

Televizni pro­gram na 01.02.2018 na pro­gra­mech TV Nova.TV Nova
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Krok za krokemCody se pokou­ší zabrá­nit staré­mu kama­rá­do­vi v sebe­vraž­dě, a sám se dostá­vá do vel­ké­ho nebez­pe­čí. Frank a Caro...

Čtěte více

ČT - 01.02.2018

Televizni pro­gram na 01.02.2018 na pro­gra­mech České televize.ČT 1
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Andělé tě hlídajíŽivot a zmar vel­ké­ho talen­tu diva­del­ní­ka Petra Lébla (2000). Jedinečné doku­men­tár­ní záb...

Čtěte více

25. ročník Febiofestu v novém kabátě

Pětadvacátý roč­ník Mezinárodního fil­mo­vé­ho fes­ti­va­lu Praha - Febiofest bude slav­nost­ně zahá­jen 15. břez­na 2018 v praž­ském Obecním domě a v Praze bude pro­bí­hat až do 23. břez­na. Následně na něj ...

Čtěte více

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
X
Recenze knih/filmů