Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | Tři Týpci | X-Box-hry | Simca's web

Maigret a noc na křižovatce - 75 %

Jako v loni, tak i ten­to měsíc dali na Primě dal­ší­ho Maigreta. Třetí díl z ang­lic­ké pro­duk­ce nás při­vá­dí na ves­nic­kou kři­žo­vat­ku, kde se ode­hra­je vraž­da, kte­ré zamo­tá ...

Čtěte více

ČT - 21.01.2018

Televizni pro­gram na 21.01.2018 na pro­gra­mech České televize.ČT 1
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Banánové rybičkyZábavná talk show Haliny Pawlowské, ten­to­krát na téma „jak pře­žít vděč­nost“ (2002). Spol...

Čtěte více

NOVA - 21.01.2018

Televizni pro­gram na 21.01.2018 na pro­gra­mech TV Nova.TV Nova
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Poslední píseň(The Last Song) Dojemné a povzná­še­jí­cí dra­ma o rodi­ně, prv­ních lás­kách a dru­hých šan­cích. USA 2010, dra­ma. Hr...

Čtěte více

Prima - 21.01.2018

Televizni pro­gram na 21.01.2018 na pro­gra­mech TV Prima.Prima Family
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Přestávka ve vysí­lá­ní 21.01. 03:43 21.01. 06:25Vraždy v MidsomeruŠéfinspektor Barnaby s novým spo­lu­pra­cov­ní­kem, ser­ža...

Čtěte více

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
X
Filmové recenze