20. ledna 2018 | Kritiky.cz

Když člověk nic necítí, je třeba si obrousit konečky prstů smirkovým papírem

Román pro ženy vyprá­vě­ný z chlap­ské per­spek­ti­vy. Román retrospek­tiv­ní. Román téměř růžo­vý. Příběh muže, kte­rý se dívá do hlav­ně pade­sát­ky vyprá­ví o tom, jak nedo­ře­še­ná minu­

Čtěte více

Prima - 20.01.2018

Televizni pro­gram na 20.01.2018 na pro­gra­mech TV Prima.Prima Family
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Návrat komi­sa­ře Rexe XII (12) -ST -W -HDPo dra­ma­tic­ké hád­ce s man­že­lem use­dá řidi

Čtěte více

NOVA - 20.01.2018

Televizni pro­gram na 20.01.2018 na pro­gra­mech TV Nova.TV Nova
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
PráskNikdo neví o celebri­tách více než my! Vstupte s námi do živo­ta hvězd. Moderuje G.

Čtěte více

ČT - 20.01.2018

Televizni pro­gram na 20.01.2018 na pro­gra­mech České televize.ČT 1
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Zahrada je hraRyby jako kapr, mník čis­tí ryb­ník brčál­ník (2007). Fů

Čtěte více

X

Partneři webu:

general-affiliate-banner-300x250-1437632164.jpg