Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | Tři Týpci | X-Box-hry | Simca's web

Ko aktivní koučink aneb staňte se svým vlastním koučem

Naučte se osla­vo­vat neú­spěch. Chopte se vede­ní, když cítí­te úspěch. A buď­te sobě samým tím nej­lep­ším part­ne­rem v roz­ho­vo­ru o vlast­ních pro­blé­mech. Tak nějak bych cha­rak­te­ri­zo­va­la Ko-aktivní kou­čink.

Čtěte více

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
X
Filmové recenze