Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | Tři Týpci | X-Box-hry | Simca's web

IMODIUM

NOVÝ KLIP! — Imodium se v závě­ru letoš­ní­ho roku roz­hod­ně ani tro­chu neflá­ká. Po záři­jo­vém vydá­ní kri­ti­kou i fanouš­ky vře­le při­ja­té nové řadov­ky Element a násled­ném, bez­má­la dvou­mě­síč­ním celo­re­pub­li­ko­vém tur­né ser­ví­ru­je kape­la oko­lo frontma­na Thoma dalš...

Čtěte více

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
X
Přidejte si Kritiky.cz na facebook a žádný článek Vám neunikne.
Kingdom Come: Deliverance