Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | ČSKR.CZ | Hrajeme.stream | X-Box-hry | Simca's web

Rozhodující úder

Eddie McGuinn je mla­dý boxer, jehož cílem jsou olym­pij­ské hry. Jeho star­ší bra­tr Ray tako­vé ambi­ce nemá. Boxuje v zápa­sech, ve kte­rých se točí vel­ké pení­ze. ...

Čtěte více

Útěk do Mexika

Gangster Doc McCoy dopla­til na špat­né­ho kama­rá­da a skon­čil ve věze­ní. Je mu jas­né, že se ven jen tak nedo­sta­ne a pošle svou ženu Carol za vliv­ným ...

Čtěte více

X
Přidejte si Kritiky.cz na facebook a žádný článek Vám neunikne.
Exkluzivní rozhovor s Janem Svěrákem