Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | ČSKR.CZ | X-Box-hry | Simca's web

Železná srdce – 60 %

Válečný vete­rán, armádní ser­žant Don „Wardaddy“ (Brad Pitt) velí jed­nomu z tanků Sherman, které v dubnu 1945 postu­po­vala proti ustu­pu­jící německé armádě.  Po těž­kých bojích, kdy spo­je­necká voj­ska

Čtěte více

X