Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | ČSKR.CZ | X-Box-hry | Simca's web

Tisková konference – seriál Neviditelní

Česká tele­vi­ze při­pra­vi­la pro své divá­ky nový tři­nác­ti­díl­ný seri­ál nazva­ný Neviditelní, kte­rý bude od září nasa­zen na páteč­ní veče­ry od 20.00 hodin na ČT 1.

Čtěte více

X
Sledujte také Kritiky.cz na
Facebook nebo na Twitteru.
Kritiky.cz

Follow @Kritiky_cz