Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | ČSKR.CZ | Hrajeme.stream | X-Box-hry | Simca's web

True Detective (Temný případ, tv seriál 2014)

Stane se dost odpu­di­vá vraž­da, neznámá hol­ka je nale­za­na nahá (a mrt­vá) u jaké­ho­si horo­ro­vě vyhlí­že­jí­cí­ho stro­mu s pra­po­div­ným paro­žím na hla­vě. A kolem se pova­lu­jí tako­vé zvlášt­ní, jako­by

Čtěte více

X
Přidejte si Kritiky.cz na facebook a žádný článek Vám neunikne.