Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | Tři Týpci | X-Box-hry | Simca's web

12 let v řetězech | Twelve Years a Slave [80%]

Jako už tra­dič­ně kaž­dý rok v době před a krát­ce po udí­le­ní cen aka­de­mie, lépe zná­mých pod názve Oscar, i letos se v rám­ci toho­to blo­gu poku­sím zhod­no­tit co nej­vět­ší ...

Čtěte více

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
X
Destiny 2
Destiny 2