Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | ČSKR.CZ | X-Box-hry | Simca's web

12 let v řetězech | Twelve Years a Slave [80%]

Jako už tra­dičně každý rok v době před a krátce po udí­lení cen aka­de­mie, lépe zná­mých pod názve Oscar, i letos se v rámci tohoto blogu poku­sím zhod­no­tit co nej­větší

Čtěte více

X

Přidejte si Kritiky.cz na Váš facebook.