Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | ČSKR.CZ | X-Box-hry | Simca's web

Dědictví aneb Kurva se neříká – 35 %

Multimilionář v letech, Bohuš Stejskal (Boleslav Polívka), vypra­vil své milo­vané Vlastičce (Dagmar Havlová) pěkný pohřeb. Na ven­kov­ském hřbi­tůvku zazpívá tklivé písně sbor kro­jo­va­ných žen a sou­sedé z Olšan

Čtěte více

Recenze: 300: BITVA U THERMOPYL – Blu-ray STEELBOOK

V roce 2006 Zack Snyder nato­čil komiks od Franka Millera. Jeho sty­li­zaci si vzal za svou a s pomocí počí­tačů, něko­lika méně slav­ných herců a samo­zřejmě zele­ného plátna nato­čil

Čtěte více

12 let v řetězech | Twelve Years a Slave [80%]

Jako už tra­dičně každý rok v době před a krátce po udí­lení cen aka­de­mie, lépe zná­mých pod názve Oscar, i letos se v rámci tohoto blogu poku­sím zhod­no­tit co nej­větší

Čtěte více

X

Přidejte si Kritiky.cz na Váš facebook.