Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | ČSKR.CZ | X-Box-hry | Simca's web

DOBRODRUŽSTVÍ PANA PEABODYHO A SHERMANA – ANIMACE, DESIGN – A PŮVOD PŘÍBĚHU

Herci a jejich výkony jsou kri­tic­kými ele­menty v utvá­ření postav a jejich vztahů, ale Minkoff a Schwartzová záro­veň při­zná­vají vel­kou zásluhu svým ani­má­to­rům. Jejich „neznámá“ práce z nich opravdu dělá,

Čtěte více

X