Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | ČSKR.CZ | Hrajeme.stream | X-Box-hry | Simca's web

DOBRODRUŽSTVÍ PANA PEABODYHO A SHERMANA – ANIMACE, DESIGN – A PŮVOD PŘÍBĚHU

Herci a jejich výko­ny jsou kri­tic­ký­mi ele­men­ty v utvá­ře­ní postav a jejich vzta­hů, ale Minkoff a Schwartzová záro­veň při­zná­va­jí vel­kou záslu­hu svým ani­má­to­rům. Jejich „neznámá“ prá­ce z nich oprav­du dělá,

Čtěte více

X
Přidejte si Kritiky.cz na facebook a žádný článek Vám neunikne.