Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | ČSKR.CZ | X-Box-hry | Simca's web

DOBRODRUŽSTVÍ PANA PEABODYHO A SHERMANA – PETERSONOVI, SLEČNA GRUNIONOVÁ A ŘEDITEL PURDY

Zatímco Peabody, Sherman a Penny si vyra­zi­li za zába­vou do časo­prosto­ro­vé­ho kon­ti­nua, rodi­če Penny, Paul a Patty, zůsta­nou uve­le­be­ni v Peabodyho nóbl bytě. Nemají tuše­ní, na co se

Čtěte více

X
Sledujte také Kritiky.cz na
Facebook nebo na Twitteru.
Kritiky.cz

Follow @Kritiky_cz