Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | ČSKR.CZ | X-Box-hry | Simca's web

Dědictví aneb Opakovanývtipnenívtipem

Herec Bolek Polívka při­šel o mož­nost vybu­do­vat hotel s well­ness cen­t­rem, o farmu v Olšanech a u řady obdi­vo­va­telů i o morální kre­dit. Proto jediná otázka, kte­rou jsem si kladl před zhléd­nu­tím „dvojky

Čtěte více

X

Přidejte si Kritiky.cz na Váš facebook.