Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | ČSKR.CZ | X-Box-hry | Simca's web

Das Filmfest“ v Praze a v Brně

Filmovou tvor­bu němec­kých, švý­car­ských a rakous­kých reži­sé­rů, při­blí­ží „Das Filmfest“, kte­rý pro­běh­ne v Praze od 16. do 20. říj­na v kinech Lucerna a Atlas, v Brně pak 23. do 27. říj­na v kině Art. Slavnostní

„Das Filmfest“ v Praze a v Brně" href="http://www.kritiky.cz/festivaly/2013/das-filmfest-v-praze-a-v-brne/">Čtěte více

Rivalové – 75 %

Sledovat živě závo­dy Formule 1 je napí­na­vá podí­va­ná a stej­ně napí­na­vý záži­tek nabí­zí nový film o dvo­ji­ci zná­mých závod­ní­ků Nikiho Laudy a Jamese Hunta. Autorům fil­mu se poda­ři­lo pře­nést

Čtěte více


X
Sledujte také Kritiky.cz na
Facebook nebo na Twitteru.
Kritiky.cz

Follow @Kritiky_cz