Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | ČSKR.CZ | X-Box-hry | Simca's web

Das Filmfest“ v Praze a v Brně

Filmovou tvorbu němec­kých, švý­car­ských a rakous­kých reži­sérů, při­blíží „Das Filmfest“, který pro­běhne v Praze od 16. do 20. října v kinech Lucerna a Atlas, v Brně pak 23. do 27. října v kině Art. Slavnostní

„Das Filmfest“ v Praze a v Brně" href="http://www.kritiky.cz/festivaly/2013/das-filmfest-v-praze-a-v-brne/">Čtěte více

X