Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | ČSKR.CZ | X-Box-hry | Simca's web

Ve stínu (2012)

David Ondříček patří – snad spra­ved­livě – mezi přední české fil­maře. Jeho „Šeptej“ je pro mě dodnes syno­ny­mem gene­rač­ního filmu. A co poslední dílo „Ve stínu“?

Čtěte více

X