Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | ČSKR.CZ | X-Box-hry | Simca's web

Speciál: Smrtonosná past: Opět v akci – O NATÁČENÍ

Poblíž vstupu do parku na buda­pešťském náměstí Svobody naproti vel­vy­sla­nec­tví Spojených států se ve stínu sovět­ského váleč­ného památ­níku pro­tnou dvě velké ame­rické ikony, jedna sku­tečná

Čtěte více

Speciál: Smrtonosná past: Opět v akci – O FILMU

Bruce Willis se ve skvělé formě vrací se svou nej­slav­nější fil­mo­vou rolí – jako nezni­či­telný poli­cejní detek­tiv John McClane! Tentokráte při­jíždí do Moskvy, aby tady

Čtěte více

X

Přidejte si Kritiky.cz na Váš facebook.