Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | ČSKR.CZ | Hrajeme.stream | X-Box-hry | Simca's web

Konečná (Last Stand) – 55 %

Jen málo sta­či­lo a uprch­lý mafi­án­ský bos Cortéz (Eduardo Noriega)  by agen­tům FBI zmi­zel v Mexiku. To by však nesměl nara­zit na postar­ší­ho a robust­ní­ho šeri­fa, kte­rý s kli­dem

Čtěte více

Gangster Squad – Lovci mafie (2012) – 60%

V kine­ma­to­gra­fii rapid­ně ubý­vá témat. Proto si bude tře­ba zvyk­nout, že uvi­dí­me již vidě­né, pří­pad­ně pře­ta­ve­né do nové­ho hávu. Film „Gangster Squad“ je přes­ně ten pří­pad.

Čtěte více

X
Přidejte si Kritiky.cz na facebook a žádný článek Vám neunikne.