Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | ČSKR.CZ | Hrajeme.stream | X-Box-hry | Simca's web

Speciál: Smrtonosná past: Opět v akci – O NATÁČENÍ

Poblíž vstu­pu do par­ku na buda­pešťském náměs­tí Svobody napro­ti vel­vy­sla­nec­tví Spojených stá­tů se ve stí­nu sovět­ské­ho váleč­né­ho památ­ní­ku pro­tnou dvě vel­ké ame­ric­ké iko­ny, jed­na sku­teč­ná

Čtěte více

Speciál: Smrtonosná past: Opět v akci – O FILMU

Bruce Willis se ve skvě­lé for­mě vra­cí se svou nej­slav­něj­ší fil­mo­vou rolí – jako nezni­či­tel­ný poli­cej­ní detek­tiv John McClane! Tentokráte při­jíž­dí do Moskvy, aby tady

Čtěte více

30 minut po půlnoci (Zero Dark Thirty) – 65 %

Dostat se na sto­pu tero­ris­tic­kých vůd­ců je prá­ce zou­fa­le zdlou­ha­vá a výsle­dek není nikdy jis­tý. Film 30 minut po půl­no­ci sle­du­je při prá­ci agent­ku CIA Mayu (Jessica Chastain)

Čtěte více

Jeníček a Mařenka: Lovci čarodějnic – 90%

Tak zas po del­ší době jsem šel na 3D film. Naštěstí jenom na novi­nář­skou pro­jek­ci, a tak jsem to měl zdar­ma, tak mi neva­di­la cena líst­ku. Jeníček

Čtěte více

Gangster Squad – Lovci mafie – 65 %

Je rok 1949 a Los Angeles je v rukou Mickeyho Cohena (Sean Penn). Brooklynský rodák vlád­ne nelí­tost­nou rukou ve měs­tě a řídí vět­ši­nu nele­gál­ních akti­vit, mezi kte­ré pat­ří

Čtěte více
1. stránka z celkem 212

X
Přidejte si Kritiky.cz na facebook a žádný článek Vám neunikne.