Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | ČSKR.CZ | X-Box-hry | Simca's web

Speciál: Smrtonosná past: Opět v akci – O NATÁČENÍ

Poblíž vstupu do parku na buda­pešťském náměstí Svobody naproti vel­vy­sla­nec­tví Spojených států se ve stínu sovět­ského váleč­ného památ­níku pro­tnou dvě velké ame­rické ikony, jedna sku­tečná

Čtěte více

30 minut po půlnoci (Zero Dark Thirty) – 65 %

Dostat se na stopu tero­ris­tic­kých vůdců je práce zou­fale zdlou­havá a výsle­dek není nikdy jistý. Film 30 minut po půl­noci sle­duje při práci agentku CIA Mayu (Jessica Chastain)

Čtěte více

Gangster Squad – Lovci mafie – 65 %

Je rok 1949 a Los Angeles je v rukou Mickeyho Cohena (Sean Penn). Brooklynský rodák vládne nelí­tost­nou rukou ve městě a řídí vět­šinu nele­gál­ních akti­vit, mezi které patří

Čtěte více
1. stránka z celkem 212

X