Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | ČSKR.CZ | X-Box-hry | Simca's web

Jeníček a Mařenka: Lovci čarodějnic – speciál – 2. díl – JENÍČEK A MAŘENKA – RESTART

Aby mohl při­vést Jeníčka a Mařenku do cen­tra moderní akce, potře­bo­val Tommy Wirkola najít dvě silné osobnosti,které zvlád­nou pře­nést tyto postavy z legendy do sku­teč­ného života. Jeho

Čtěte více

X

Přidejte si Kritiky.cz na Váš facebook.