Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | ČSKR.CZ | Hrajeme.stream | X-Box-hry | Simca's web

Jeníček a Mařenka: Lovci čarodějnic – speciál – 2. díl – JENÍČEK A MAŘENKA – RESTART

Aby mohl při­vést Jeníčka a Mařenku do cen­t­ra moder­ní akce, potře­bo­val Tommy Wirkola najít dvě sil­né osobnosti,které zvlád­nou pře­nést tyto posta­vy z legen­dy do sku­teč­né­ho živo­ta. Jeho

Čtěte více

X
Přidejte si Kritiky.cz na facebook a žádný článek Vám neunikne.