Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | ČSKR.CZ | X-Box-hry | Simca's web

Lincoln speciál – část 9 – Lincolnův svět

Lincoln“ zavedl Spielberga nejen do jed­noho z nej­pou­ta­věj­ších momentů v his­to­rii USA, ale záro­veň do nové vizu­ální oblasti, kde pra­co­val sty­lem, který je bar­vitý a při­tom surový, silný

Čtěte více

X

Přidejte si Kritiky.cz na Váš facebook.