Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | Tři Týpci | X-Box-hry | Simca's web

Lincoln speciál – část 9 - Lincolnův svět

„Lincoln“ zave­dl Spielberga nejen do jed­no­ho z nej­pou­ta­věj­ších momen­tů v his­to­rii USA, ale záro­veň do nové vizu­ál­ní oblas­ti, kde pra­co­val sty­lem, kte­rý je bar­vi­tý a při­tom suro­vý, sil­ný ...

Čtěte více

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
X
Reklama
loading...